Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki STANDREW S.A. Standrew Spółka Akcyjna (PLSTNDR00019) |
STANDREW S.A
www.standrew.com.pl
Wybierz wersję językową:
rzetelna firma
notowana_c
ce

> Zmiany-skladzie-rady-nadzorczej-spolki-standrew-s-a-standrew-spolka-akcyjna-plstndr00019

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki STANDREW S.A. Standrew Spółka Akcyjna (PLSTNDR00019)

31-08-2020 15:40:11 | Bieżący | EBI | 14/2020

Zarząd Spółki STANDREW S.A. (dalej: Emitent) niniejszym informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołało w dniu 31 sierpnia 2020 r. w skład Rady Nadzorczej Spółki aktualnej kadencji nowego członka Rady – Panią Katarzynę Dymek.
Życiorys nowego członka Rady Nadzorczej stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 7) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

  • TOMASZ STANKIEWICZ – PREZES ZARZĄDU

Załączniki:

STANDREW_życiorys członka Rady Nadzorczej_K. Dymek.pdf