Zmiana w składzie Rady Nadzorczej Spółki |
STANDREW S.A
www.standrew.com.pl
Wybierz wersję językową:
rzetelna firma
notowana_c
ce

> Zmiana-w-skladzie-rady-nadzorczej-spolki

Zmiana w składzie Rady Nadzorczej Spółki

Zarząd Spółki STANDREW S.A. (dalej: Emitent) niniejszym informuje, iż w dniu 6 października 2014 r. członek Rady Nadzorczej Spółki Pan Radosław Kozłowski złożył rezygnację z pełnionej funkcji.

Na podstawie § 18 ust. 3 Statutu Spółki, Członkowie Rady Nadzorczej powołali w drodze kooptacji w dniu 6 października 2014 r., nowego Członka Rady Nadzorczej do Rady aktualnej kadencji – Pana Marcina Patyka. W załączeniu znajduje się życiorys nowego Członka Rady Nadzorczej.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 2 pkt. 11) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Tomasz Stankiewicz – Prezes Zarządu