Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2015 r. |
STANDREW S.A
www.standrew.com.pl
Wybierz wersję językową:
rzetelna firma
notowana_c
ce

> Zmiana-terminu-publikacji-raportu-rocznego-za-2015-r

Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2015 r.

Zarząd Spółki STANDREW S.A. (dalej: Emitent) niniejszym informuje, iż dokonuje zmiany terminu publikacji raportu rocznego za rok obrotowy 2015. Zgodnie z raportem bieżącym EBI nr 1/2015 z dnia 23 stycznia 2015 r. pierwotny termin publikacji raportu rocznego za 2015 r. przypadał na dzień 1 czerwca 2015 r. Emitent przyspiesza publikację ww. raportu i ustala nowy termin jego publikacji na dzień 2 marca 2015 r.

Podstawa prawna: § 6 ust 14.2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Tomasz Stankiewicz – Prezes Zarządu