Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2018 rok Standrew Spółka Akcyjna (PLSTNDR00019) |
STANDREW S.A
www.standrew.com.pl
Wybierz wersję językową:
rzetelna firma
notowana_c
ce

> Zmiana-terminu-publikacji-raportu-rocznego-2018-standrew-spolka-akcyjna-plstndr00019

Zarząd STANDREW S.A. z siedzibą w Hucie Szklanej („Spółka”, „Emitent”) niniejszym podaje do wiadomości nowy termin przekazania raportu rocznego za 2018 r.
Raport roczny za 2018 r. będzie podany do publicznej wiadomości w dniu 29 maja 2019 r.
Zgodnie z harmonogramem publikacji raportów okresowych wynikającym z raportu bieżącego nr 1/2019 z dnia 31 stycznia 2019 r. deklarowanym dniem publikacji był dzień 31 maja 2019 r.
Pozostałe terminy raportów okresowych przekazane raportem bieżącym nr 1/2019 nie ulegają zmianie.
Podstawa prawna:
§ 6 punkt 14.2. Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO
  • Tomasz Stankiewicz – Prezes Zarządu