Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2016 rok |
STANDREW S.A
www.standrew.com.pl
Wybierz wersję językową:
rzetelna firma
notowana_c
ce

> Zmiana-terminu-publikacji-raportu-rocznego-2016

Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2016 rok

Zarząd Spółki STANDREW S.A. (dalej: Emitent) niniejszym informuje, iż dokonuje zmiany terminu publikacji raportu rocznego za rok obrotowy 2016. Zgodnie z raportem bieżącym EBI nr 1/2017 z dnia 3 lutego 2017 r. pierwotny termin publikacji raportu rocznego za 2016 rok przypadał na dzień 2 czerwca 2017 r. Emitent ustala nowy termin jego publikacji na dzień 26 maja 2017 r.

Podstawa prawna: § 6 ust 14.2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Tomasz Stankiewicz – Prezes Zarządu