Zmiana terminu publikacji raportu kwartalnego za IV kwartał 2020 r. Standrew Spółka Akcyjna (PLSTNDR00019) |
STANDREW S.A
www.standrew.com.pl
Wybierz wersję językową:
rzetelna firma
notowana_c
ce

> Zmiana-terminu-publikacji-raportu-kwartalnego-iv-kwartal-2020-r-standrew-spolka-akcyjna-plstndr00019

18-01-2021 10:23:39 | Bieżący | EBI | 2/2021

Zarząd Spółki STANDREW S.A. (dalej: Emitent, Spółka) niniejszym informuje o nowym terminie przekazania raportu kwartalnego za IV kwartał 2020 r., określonym na dzień 15 lutego 2021 r. Pierwotny termin publikacji raportu kwartalnego za IV kwartał 2020 r., zgodnie z raportem bieżącym EBI nr 1/2020 z dnia 14 stycznia 2021 r. był wyznaczony na dzień 12 lutego 2021 r.
Podstawa prawna: § 6 ust. 14.2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.
  • TOMASZ STANKIEWICZ – PREZES ZARZĄDU