Zmiana terminu przekazania raportu kwartalnego za II kwartał 2014 roku |
STANDREW S.A
www.standrew.com.pl
Wybierz wersję językową:
rzetelna firma
notowana_c
ce

> Zmiana-terminu-przekazania-raportu-kwartalnego-za-ii-kwartal-2014-roku

Zmiana terminu przekazania raportu kwartalnego za II kwartał 2014 roku

Zarząd Spółki STANDREW S.A. (Emitent) niniejszym informuje, że dokonuje zmiany terminu publikacji raportu kwartalnego Spółki za II kwartał 2014 roku. Zgodnie z raportem bieżącym EBI Spółki nr 1/2014 z dnia 31 stycznia 2014 roku – pierwotny termin publikacji raportu kwartalnego Emitenta za II kwartał 2014 roku przypadał na dzień 14 sierpnia 2014 r. Emitent przyśpiesza publikację tego raportu i ustala nowy termin publikacji tego raportu na dzień
05 sierpień 2014 roku.
Pozostałe terminy przekazywania raportów okresowych Spółki pozostają bez zmian.

Podstawa prawna: § 6 ust. 14.2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Tomasz Stankiewicz – Prezes Zarządu