Zmiana terminu przekazania raportu kwartalnego za I kwartał 2014 roku |
STANDREW S.A
www.standrew.com.pl
Wybierz wersję językową:
rzetelna firma
notowana_c
ce

> Zmiana-terminu-przekazania-raportu-kwartalnego-za-i-kwartal-2014-roku

Zmiana terminu przekazania raportu kwartalnego za I kwartał 2014 roku

Zarząd Spółki STANDREW S.A. (Emitent) niniejszym informuje, że dokonuje zmiany terminu publikacji raportu kwartalnego Spółki za I kwartał 2014 roku. Zgodnie z raportem bieżącym EBI Spółki nr 1/2014 z dnia 31 stycznia 2014 roku – pierwotny termin publikacji raportu kwartalnego Emitenta za I kwartał 2014 roku przypadał na dzień 15 maja 2014 r. Emitent przyśpiesza publikację tego raportu i ustala nowy termin publikacji tego raportu na dzień 30 kwietnia 2014 roku
Pozostałe terminy przekazywania raportów okresowych Spółki pozostają bez zmian.

Podstawa prawna: § 6 ust. 14.2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Tomasz Stankiewicz – Prezes Zarzadu