Złożenie wniosku o wyznaczenie pierwszego dnia notowania instrumentów finansowych na rynku NewConnect |
STANDREW S.A
www.standrew.com.pl
Wybierz wersję językową:
rzetelna firma
notowana_c
ce

> Zlozenie-wniosku-o-wyznaczenie-pierwszego-dnia-notowania-instrumentow-finansowych-na-rynku-newconnect

Złożenie wniosku o wyznaczenie pierwszego dnia notowania instrumentów finansowych na rynku NewConnect

Zarząd Spółki STANDREW S.A. informuje o złożeniu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wniosku o wyznaczenie pierwszego dnia notowania:
a) 120.000 (sto dwadzieścia tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C,
b) 190.000 (sto dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D,

spółki STANDREW S.A. o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja.

Spółka wnioskuje o wyznaczenie pierwszego dnia notowania na dzień 25 czerwca 2013 roku.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:
Tomasz Stankiewicz – Prezes Zarządu