Zawiadomienie o transakcji dokonanej przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze w Spółce STANDREW S.A. (PLSTNDR00019) |
STANDREW S.A
www.standrew.com.pl
Wybierz wersję językową:
rzetelna firma
notowana_c
ce

> Zawiadomienie-o-transakcji-dokonanej-osobe-pelniaca-obowiazki-zarzadcze-spolce-standrew-s-a-plstndr00019

Raporty Spółek ESPI/EBI

Zawiadomienie o transakcji dokonanej przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze w Spółce STANDREW S.A. (PLSTNDR00019)

18-01-2021 13:51:19 | Bieżący | ESPI | 1/2021

RB-W_ASO: Zawiadomienie o transakcji dokonanej przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze w Spółce
Data: 2021-01-18
Firma: STANDREW SPÓŁKA AKCYJNA

Spis tresci:

1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Spis zalacznikow:
Znaleziono 1 załącznik

Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr12021
Data sporządzenia:2021-01-18
Skrócona nazwa emitenta
STANDREW S.A.
Temat
Zawiadomienie o transakcji dokonanej przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze w Spółce
Podstawa prawna
Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.
Treść raportu:
Zarząd spółki STANDREW S.A. z siedzibą w Hucie Szklanej _”Emitent” lub „Spółka”_ niniejszym informuje, że w dniu 18 stycznia 2021 r. wpłynęło do Spółki zawiadomienie złożone w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady _UE_ NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. _”rozporządzenie MAR”_ od Prezesa Zarządu Spółki – Tomasza Stankiewicza, w związku z dokonaną transakcją na akcjach Emitenta.
Treść powiadomienia została załączona do niniejszego raportu.
Załączniki
PlikOpis
pdf_229477.pdfPOWIADOMIENIE O TRANSAKCJI O KTÓRYM MOWA W ART.19 UST.1 ROZPORZĄDZENIA MAR

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)

MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE

STANDREW SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
STANDREW S.A.Drzewny _drz_
_skrócona nazwa emitenta__sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
64-761KRZYŻ WIELKOPOLSKI
_kod pocztowy__miejscowość_
HUTA SZKLANA83
_ulica__numer_
+48 67 256-41-48+48 67 256-58-65
_telefon__fax_
_e-mail__www_
763-18-52-437
_NIP__REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-01-18TOMASZ STANKIEWICZPREZES ZARZĄDU
Identyfikator raportuct9oscrwj1
Nazwa raportuRB-W_ASO
Symbol raportuRB-W_ASO
Nazwa emitentaSTANDREW SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol EmitentaSTANDREW S.A.
TytulZawiadomienie o transakcji dokonanej przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze w Spółce
SektorDrzewny (drz)
Kod64-761
MiastoKRZYŻ WIELKOPOLSKI
UlicaHUTA SZKLANA
Nr83
Tel.+48 67 256-41-48
Fax+48 67 256-58-65
e-mail
NIP763-18-52-437
REGON
Data sporzadzenia2021-01-18
Rok biezacy2021
Numer1