Zawarcie istotnej umowy na zakup drewna z Lasami Państwowymi |
STANDREW S.A
www.standrew.com.pl
Wybierz wersję językową:
rzetelna firma
notowana_c
ce

> Zawarcie-istotnej-umowy-na-zakup-drewna-z-lasami-panstwowymi

Zawarcie istotnej umowy na zakup drewna z Lasami Państwowymi

Zarząd Spółki STANDREW S.A. (dalej: Emitent, Spółka) informuje, iż powziął wiadomość o zawarciu przez Spółkę istotnej umowy w związku z rozstrzygnięciem przetargu na zakup surowca drzewnego organizowanego przez Lasy Państwowe przy użyciu systemu internetowego.
Przedmiotem transakcji zawartych z Dyrekcjami Nadleśnictw podlegających pod Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Pile, Poznaniu oraz Szczecinie był zakup drewna dębowego, jesionowego, bukowego oraz olchowego.
Emitent uznał powyższą umowę za istotną z uwagi na realizację jednego z celów emisyjnych, o których informowano w Dokumencie Informacyjnym Spółki z dnia 19 czerwca 2013 r. (punkt 3.5. Cele emisji), polegającym na zakupie surowca drzewnego stanowiącego zabezpieczenie zapasu drzewnego niezbędnego do produkcji, m.in. lameli dębowej.
Zakończenie inwestycji polegającej na zakupie drewna na II półrocze 2013 roku pozwoli na zabezpieczenie procesów produkcyjnych Emitenta do końca 2013 roku.
Jednocześnie Emitent informuje, że szacunkowa wartość transakcji składających się na istotną umowę stanowi blisko 10% przychodów ze sprzedaży Spółki za okres ostatnich czterech kwartałów obrotowych.
Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt. 2) w związku z § 2 ust. 1 pkt. 2b) ppkt. c) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Tomasz Stankiewicz – Prezes Zarządu