Zakład tartaczny w Wielkopolsce | Zarząd i rada nadzorcza
STANDREW S.A
www.standrew.com.pl
Wybierz wersję językową:

> Zarzad-i-rada-nadzorcza

Zakład tartaczny w Wielkopolsce – Zarząd i rada nadzorcza

ZARZĄD

  Tomasz Stankiewicz – Prezes Zarządu
  Edward Stankiewicz – Wiceprezes Zarządu
Posiada wieloletnie doświadczenie w przemyśle drzewnym. Początkowo pracował w Lasach Państwowych na stanowisku nadleśniczego, w późniejszym czasie zastępca leśniczego. Następnie pełnił funkcję dyrektora ds. zakupu surowca w zakładzie przerobu drewna w Drawinach.

 

RADA NADZORCZA:

Przewodniczący Rady Nadzorczej

ŁUKASZ STANKIEWICZ

 

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

JAROSŁAW STANKIEWICZ

 

Członek Rady Nadzorczej

RADOSŁAW KOZŁOWSKI

 

Członek Rady Nadzorczej

WOJCIECH KOMER  – ur. 11 marca 1982 r. w Poznaniu

Wojciech Komer – po  zakończeniu edukacji w II Liceum Ogólnokształcącym w Poznaniu,podjął studia na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. W 2006 roku rozpoczął studia doktoranckie w Katedrze Rachunkowości na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Edukację kontynuował odbywając aplikację biegłego rewidenta, zakończoną uzyskanym tytułem.

W 2003 roku podjął współpracę z  Sarnowski & Wiśniewski Spółka Audytorska Sp. z o.o. (obecnie HLB Sarnowski &Wiśniewski Sp. z o.o.), przechodząc kolejne szczeble kariery zawodowej od stanowiska asystenta, kolejno seniora, menadżera oraz dyrektora działu cen transferowych, obejmującostatecznie w 2009 roku stanowisko Prezesa Zarządu.

W roku 2011 spółka HLB Sarnowski & Wiśniewski Sp. z o.o. dokonała przejęcia dwóch podmiotów z branży, w których Wojciech Komer pełni funkcję Prezesa Zarządu.

Specjalizacją Wojciecha Komera jest zarządzanie projektami z zakresu cen transferowych oraz doradztwa gospodarczego.

W grupie Spółek Sarnowski & Wiśniewski odpowiada za rozwój kontaktów międzynarodowych oraz powstawanie nowych produktów informatycznych wspomagających proces zarządzania oraz proces sprawozdawczości finansowej.