Zakończenie inwestycji Spółki w modernizację i adaptację suszarni |
STANDREW S.A
www.standrew.com.pl
Wybierz wersję językową:
rzetelna firma
notowana_c
ce

> Zakonczenie-inwestycji-spolki-w-modernizacje-i-adaptacje-suszarni

Zakończenie inwestycji Spółki w modernizację i adaptację suszarni

Zarząd Spółki STANDREW S.A. (dalej: Emitent, Spółka) informuje, iż zakończył generalną modernizację i adaptację suszarni tradycyjnej oraz suszarni tunelowej do drewna i lameli.
Modernizacja polegała na gruntownej wymianie systemów izolacyjnych ściennych, podłoża i pokryć dachowych, jak również wymianie systemów grzewczych (nowy piec kotłowy) i wentylacyjnych. W ramach realizowanej inwestycji zastosowano nowoczesne i ekonomiczne systemy mikroprocesorowe AMS MS-201, które automatycznie nadzorują procesy suszenia drewna. Suszarnie wyposażono również w niezbędny osprzęt w postaci profili aluminiowych, które umożliwiają suszenie lameli.
Zastosowane zmiany znacząco wpłynęły na warunki termiczne oraz zwiększenie bezpieczeństwa procesów suszenia.
Emitent uznał powyższą informację za istotną, ponieważ zakończenie inwestycji związanej z modernizacją i adaptacją suszarni będzie miało wpływ na sytuację gospodarczą i majątkową Emitenta, z uwagi na zwiększenie możliwości produkcyjnych wyrobów suchych.
W konsekwencji inwestycja ta będzie mieć również wpływ na sytuację finansową Emitenta, poprzez wzrost wartości przychodów z tytułu sprzedaży wyrobów suchych.
Stworzenie nowoczesnego kompleksu suszarniczego do termicznej obróbki drewna stanowi również jeden z etapów strategii Spółki, o których Emitent informował w punkcie 4.14. Dokumentu informacyjnego z dnia 19 czerwca 2013 roku.
Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Tomasz Stankiewicz – Prezes Zarządu