Wyznaczenie pierwszego dnia notowania akcji spółki STANDREW S.A. |
STANDREW S.A
www.standrew.com.pl
Wybierz wersję językową:
rzetelna firma
notowana_c
ce

> Wyznaczenie-pierwszego-dnia-notowania-akcji-spolki-standrew-s-a

Wyznaczenie pierwszego dnia notowania akcji spółki STANDREW S.A.

Zarząd Spółki STANDREW S.A. informuje, iż w dniu dzisiejszym Spółka otrzymała informację z Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (GPW) zgodnie z którą Zarząd GPW uchwałą Nr 696/2013 z dnia 24 czerwca 2013 roku postanowił o wyznaczeniu pierwszego dnia notowań:

a) 120.000 (sto dwadzieścia tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C,
b) 190.000 (sto dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D.

o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, spółki STANDREW S.A., oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem ” PLSTNDR00019″, na dzień 25 czerwca 2013 roku.

Akcje będą notowane pod nazwą skróconą „STANDREW” oraz oznaczeniem „STD”.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:
Tomasz Stankiewicz – Prezes Zarządu