Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego |
STANDREW S.A
www.standrew.com.pl
Wybierz wersję językową:
rzetelna firma
notowana_c
ce

> Wybor-podmiotu-uprawnionego-do-badania-sprawozdania-finansowego

Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego

Zarząd Spółki STANDREW S.A. informuje, że Rada Nadzorcza Emitenta na posiedzeniu w dniu 19 grudnia 2013 roku, działając na podstawie art. 382 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 22 pkt. 2i Statutu Spółki dokonała wyboru podmiotu EDG Spółka Audytorska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, przy ulicy Wojskowej 4 (60-792 Poznań) na biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego za 2013 rok. Biegły Rewident jest wpisany na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych prowadzoną przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów pod numerem 3755

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Tomasz Stankiewicz – Prezes Zarządu