Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Spółki za 2015 rok |
STANDREW S.A
www.standrew.com.pl
Wybierz wersję językową:
rzetelna firma
notowana_c
ce

> Wybor-podmiotu-uprawnionego-do-badania-sprawozdania-finansowego-spolki-za-2015-rok

Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Spółki za 2015 rok

Zarząd STANDREW S.A. („Spółka”, „Emitent”) z siedzibą w Hucie Szklanej informuje, że Rada Nadzorcza Spółki na posiedzeniu, które odbyło się dnia 4 listopada 2015 r. podjęła uchwałę w sprawie wyboru biegłego rewidenta do badania rocznego sprawozdania finansowego Emitenta za 2015 rok, tj. za okres od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.

Podmiotem wybranym przez Radę Nadzorczą jest EDG Spółka Audytorska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, przy ulicy Wojskowej 4 (60-792 Poznań), wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych, pod numerem ewidencyjnym 3755.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Tomasz Stankiewicz – Prezes Zarządu