Wprowadzenie instrumentów finansowych spółki STANDREW S.A. do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect |
STANDREW S.A
www.standrew.com.pl
Wybierz wersję językową:
rzetelna firma
notowana_c
ce

> Wprowadzenie-instrumentow-finansowych-spolki-standrew-s-a-do-alternatywnego-systemu-obrotu-na-rynku-newconnect

Wprowadzenie instrumentów finansowych spółki STANDREW S.A. do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect

Zarząd Spółki STANDREW S.A. informuje, że dnia 20 czerwca 2013 r. Spółka otrzymała od Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (GPW) informację o podjęciu przez Zarząd GPW uchwały Nr 678/2013 z dnia 19 czerwca 2013 r., na podstawie której do obrotu na rynku NewConnect wprowadzonych zostało:
a) 120.000 (sto dwadzieścia tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
b) 190.000 (sto dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.

Osoby reprezentujące spółkę:
Tomasz Stankiewicz – Prezes Zarządu