Walne Zgromadzenie Spółki - 10.06.2014 |
STANDREW S.A
www.standrew.com.pl
Wybierz wersję językową:
rzetelna firma
notowana_c
ce

> Walne-zgromadzenie-spolki-dzien-10-czerwca-2014-roku

Zarząd Spółki STANDREW S.A. (dalej: Emitent) informuje o zwołaniu na dzień 10 czerwca 2014 roku, Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które odbędzie się w Poznaniu, przy ul. Mickiewicza 28, w siedzibie Kancelarii CSW Więckowska i Partnerzy Radcy Prawni.
Posiedzenie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia rozpocznie się o godz. 11.00.
Treść ogłoszenia wraz z projektami uchwał i załącznikami znajduje się w poniższym załączniku do raportu.
Dokumenty można pobrać również ze strony internetowej Emitenta www.standrew.com.pl
Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt. 1) i 3) w związku z § 6 ust. 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

 

STANDREW_Regulamin WZ_10.06.2014

PROJEKTY UCHWAŁ_STANDREW S.A._ZWZ_2014

informacja o ogólnej liczbie akc jii głosów STANDREW S A

FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMO CNIKA (OS FIZYCZNE)

Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 10.06.2014:

[download id=”591″]