Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki STANDREW S.A. w dniu 14 lipca 2020 r. Standrew Spółka Akcyjna (PLSTNDR00019) |
STANDREW S.A
www.standrew.com.pl
Wybierz wersję językową:
rzetelna firma
notowana_c
ce

> Tresc-uchwal-podjetych-zwyczajnym-walnym-zgromadzeniu-spolki-standrew-s-a-dniu-14-lipca-2020-r-standrew-spolka-akcyjna-plstndr00019

Raporty Spółek ESPI/EBI

Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki STANDREW S.A. w dniu 14 lipca 2020 r. Standrew Spółka Akcyjna (PLSTNDR00019)

14-07-2020 16:27:58 | Bieżący | EBI | 9/2020

Zarząd Spółki STANDREW S.A. (dalej: Emitent) przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki STANDREW S.A. w dniu 14 lipca 2020 r. Dokumenty można pobrać również ze strony internetowej Emitenta: www.standrew.com.pl

Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt 7), 7a) pkt 8) i pkt 9) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku New Connect”

  • Tomasz Stankiewicz – Prezes Zarządu

Załączniki:

Uchwały podjęte na WZA_STANDREW_14 lipca 2020_pdf.pdf