Terminy przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2015 |
STANDREW S.A
www.standrew.com.pl
Wybierz wersję językową:
rzetelna firma
notowana_c
ce

> Terminy-przekazywania-raportow-okresowych-w-roku-obrotowym-2015

Terminy przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2015

Zarząd Spółki STANDREW S.A. (dalej: Emitent) podaje do wiadomości harmonogram przekazywania raportów okresowych w roku 2015. Raporty będą podawane do publicznej wiadomości w następujących terminach:

RAPORTY KWARTALNE:
Raport kwartalny za IV kwartał 2014 roku – 13 lutego 2015 roku
Raport kwartalny za I kwartał 2015 roku – 15 maja 2015 roku
Raport kwartalny za II kwartał 2015 roku – 14 sierpnia 2015 roku
Raport kwartalny za III kwartał 2015 roku – 13 listopada 2015 roku

Raport roczny zostanie przekazany do publicznej wiadomości dnia 1 czerwca 2015 roku.

Podstawa prawna: § 6 ust. 14.1 załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Edward Stankiewicz – Wiceprezes Zarządu