Terminy przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2013 |
STANDREW S.A
www.standrew.com.pl
Wybierz wersję językową:
rzetelna firma
notowana_c
ce

> Terminy-przekazywania-raportow-okresowych-w-roku-obrotowym-2013

Terminy przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2013

Zarząd Spółki STANDREW S.A. (dalej: Emitent) podaje do wiadomości harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2013 roku. Raporty będą podawane do publicznej wiadomości w następujących terminach:

RAPORTY KWARTALNE:
Raport kwartalny za II kwartał 2013 roku – 14 sierpnia 2013 roku
Raport kwartalny za III kwartał 2013 roku – 14 listopada 2013 roku

Podstawa prawna: § 6 ust. 14.1 załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Tomasz Stankiewicz – Prezes Zarzadu