Standrew zyskał 44,23% w dniu debiutu |
STANDREW S.A
www.standrew.com.pl
Wybierz wersję językową:
rzetelna firma
notowana_c
ce

> Standrew-zyskal-4423-w-dniu-debiutu

25 czerwca 2013 r. na rynku NewConnect zadebiutowała spółka Standrew. Jest to 28. debiut w tym roku na parkiecie NC oraz 447. spółka notowana na tym rynku. Na otwarciu sesji kurs akcji Standrew wzrósł do 6,50 zł, natomiast na zamknięciu walory były wyceniane już na 7,50 zł.


1372166901242

Przedmiot działalności:

Zakład Emitenta jest zlokalizowany w Hucie Szklanej (gmina Krzyż Wielkopolski), na powierzchni 21 531 m2. Spółka zatrudnia obecnie 40-stu pracowników, a miesięczny przerób drewna okrągłego wynosi 700-900 m3. Emitent posiada wieloletnie doświadczenie, które opiera się na zaawansowanych technologiach oraz wykorzystuje wysoko zautomatyzowany proces produkcji, charakteryzujący się dużą elastycznością. Oznacza to, iż może efektywnie dostosować produkt do szybko zmieniających się potrzeb rynku, adaptując się do nowych trendów. W przedsiębiorstwie Emitenta liczy się tradycja i zaangażowanie. Emitent przez wiele lat zdobywał wiedzę w zakresie produkcji wyrobów tartacznych i dziś owocuje to w postaci stale poszerzającego się koszyka odbiorców oraz partnerów handlowych. Spółka działa przede wszystkim w Polsce połdniowo – zachodniej, lecz marka firmy znana jest w całym kraju. Poza tym, Spółka kieruje ok. 10-15% swej produkcji za granicę. Emitent eksportuje między innymi do Belgii, Francji, Niemiec, Włoch, a ostatnio Emitent uruchomił eksport na rynki azjatyckie. Docelowym założeniem Spółki jest zwiększanie eksportu i poszerzenie rynków europejskich.

Do produkcji wyrobów tartacznych Emitent zakupuje surowiec drzewny przede wszystkim z Lasów Państwowych. Jednakże, część drewna Spółka importuje z Ukrainy, co pozwala w pewnym stopniu uniezależnić się od monopolu Lasów Państwowych. Część materiałów nabywanych jest również z rynku w postaci półproduktów i półfabrykatów, które zasilają bieżącą produkcję i są w dalszym stopniu przetwarzane.

Emitent sprzedaje swoje wyroby do producentów mebli, producentów podłóg, galanterii ogrodowej, składów budowlanych oraz mniejszych stolarni. Odpady poprodukcyjne Spółka odsprzedaje do producentów płyt wiórowych, brykieciarni oraz do indywidualnych klientów.

Wieloletnia współpraca i dobre relacje z odbiorcami pozwalają budować długoterminowe plany sprzedaży oraz plany strategiczne Spółki. Dostawy realizowane są w sposób ciągły i schematyczny, a współpraca z poszczególnymi klientami odbywa się już od wielu lat. Emitent nie jest uzależniony od swych odbiorców, mimo iż występują kontrahenci przekraczający 15% przychodów ze sprzedaży, to Spółka nie jest zagrożona utratą kluczowych odbiorców, gdyż produkcja natychmiast zostaje przekserowana na innego odbiorcę. Zarząd Spółki podjął decyzję o dywersyfikacji rynku, co ma zapewnić większe bezpieczeństwo oraz stabilność. W Spółce nie występuje zjawisko sezonowości, sprzedaż realizowana jest w sposób ciągły, całoroczny z zachowaniem tendencji wzrostowej.

Standrew S.A. to spółka produkująca przede wszystkim wysokiej jakości wyroby drewniane, jednakże z dnia na dzień wyszukiwane są nowe produkty mogące zwiększyć dochodowość Spółki.

Obecnie Emitent jest w trakcie gruntownej transformacji, która zakłada stopniowe rozszerzenie asortymentu produkcyjnego oraz inwestycję w bioenergetykę. W 2012 r. na terenie zakładu powstała nowoczesna hala produkcyjna, gdzie na przełomie roku 2013/2014 stanąć ma nowa, wydajna, półautomatyczna linia do obróbki drewna. Zdolności produkcyjne wzrosną kilkukrotnie przy dużym obniżeniu kosztów produkcyjnych. Spółka zainwestowała również w rozbudowę kompleksu suszarniczego, dokonując zakupu dodatkowych komór suszarniczych i zwiększyła możliwości suszarnicze wyrobów własnych o 100%, zapewniając tym samym możliwość wykonywania usługi suszenia podmiotom zewnętrznym.

Główne produkty oferowane przez Emitenta to:
• tarcica obrzynana i nieobrzynana, świeża, suszona,
• elementy strugane,
• elementy (fryzy) do produkcji deski warstwowej,
• elementy meblowe
• inne wyroby

źródło: http://www.newconnect.info/