show |

STANDREW S.A.


www.standrew.com.pl

Wybierz wersję językową:

 • magazyn z deskami
 • deski
 • deski zapakowane
 • suszarnia
 • drewno
 • Bale Dąb buk wielkopolska
 • Drewno okrągłe wielkopolska
 • Produkty tartaczne
 • Skład drewna

13-11-2020 17:21:47 | Kwartalny | EBI | 15/2020

Zarząd Spólki STANDREW S.A. ( dalej Eminent) przekazuje w załaczeniu jednostkowy raport okresowy za III kwartał 2020 roku.
Podstawa prawna : § 5 ust.1 pkt.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ” Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”
 • TOMASZ STANKIEWICZ – PREZES ZARZĄDU

Załączniki:

W dniu 09.09.2020 Firma Standrew S.A. otrzymała dotację na kapitał obrotowy z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

Przekazanie treści uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki STANDREW S.A. w dniu 31 sierpnia 2020 r. Standrew Spółka Akcyjna (PLSTNDR00019)

31-08-2020 15:33:56 | Bieżący | EBI | 13/2020

Zarząd Spółki STANDREW S.A. (dalej: Emitent) przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki STANDREW S.A. w dniu 31 sierpnia 2020 roku. Dokumenty można również pobrać na stronie internetowej Emitenta www.standrew.com.pl

W trakcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nie odstąpiono od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów w porządku obrad. Do protokołu nie wniesiono żadnych sprzeciwów do uchwał.
Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt 7) Załącznik nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku New Connect

 • TOMASZ STANKIEIWCZ – PREZES ZARZĄDU

Załączniki:

TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU STANDREW S.A..pdf

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki STANDREW S.A. Standrew Spółka Akcyjna (PLSTNDR00019)

31-08-2020 15:40:11 | Bieżący | EBI | 14/2020

Zarząd Spółki STANDREW S.A. (dalej: Emitent) niniejszym informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołało w dniu 31 sierpnia 2020 r. w skład Rady Nadzorczej Spółki aktualnej kadencji nowego członka Rady – Panią Katarzynę Dymek.
Życiorys nowego członka Rady Nadzorczej stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 7) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

 • TOMASZ STANKIEWICZ – PREZES ZARZĄDU

Załączniki:

STANDREW_życiorys członka Rady Nadzorczej_K. Dymek.pdf

Wykaz akcjonariuszy posiadajacych co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spólki STANDREW S.A. w dniu 31 sierpnia 2020r. STANDREW S.A. (PLSTNDR00019)

31-08-2020 16:07:53 | Bieżący | ESPI | 6/2020

RB_ASO: Wykaz akcjonariuszy posiadajacych co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spólki STANDREW S.A. w dniu 31 sierpnia 2020r.
Data: 2020-08-31
Firma: STANDREW SPÓŁKA AKCYJNA

Spis tresci:

1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr62020
Data sporządzenia:2020-08-31
Skrócona nazwa emitenta
STANDREW S.A.
Temat
Wykaz akcjonariuszy posiadajacych co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spólki STANDREW S.A. w dniu 31 sierpnia 2020r.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %
Treść raportu:
Zarząd Spółki STANDREW S.A. niniejszym przekazuje wykaz akcjonariuszy , którzy na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 31 sierpnia 2020 roku , które odbyło sie w Poznaniu , posiadali co najmniej 5% udziału w głosach:

Tomasz Stankiewicz , posiadający 400.000 akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu . które uprawniają do 800.000 głosów, stanowiących 29,47 % w ogólnej liczbie głosów oraza 33,33% głosów na tym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

Łukasz Stankiewicz , posiadający 400.000 akcji imiennych , uprzywilejowanych co do głosu , które uprawniają do 800.000 głosów, stanowiących 29,47% w ogólnej liczbie głosów oraz 33,33% głosów na tym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

Edward Stankiewicz , posiadający 400.000 akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu , które uprawniają do 800.000 głosów, stanowiących 29,47% w ogólnej liczbie głosów oraz 33,33% głosów na tym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)

MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE

STANDREW SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
STANDREW S.A.Drzewny _drz_
_skrócona nazwa emitenta__sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
64-761KRZYŻ WIELKOPOLSKI
_kod pocztowy__miejscowość_
HUTA SZKLANA83
_ulica__numer_
+48 67 256-41-48+48 67 256-58-65
_telefon__fax_
biuro@standrew.com.plwww.standrew.com.pl
_e-mail__www_
763-18-52-437570861522
_NIP__REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-08-31TOMASZ STANKIEWICZPREZES ZARZADU
Identyfikator raportug3rnkvrut1
Nazwa raportuRB_ASO
Symbol raportuRB_ASO
Nazwa emitentaSTANDREW SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol EmitentaSTANDREW S.A.
TytulWykaz akcjonariuszy posiadajacych co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spólki STANDREW S.A. w dniu 31 sierpnia 2020r.
SektorDrzewny (drz)
Kod64-761
MiastoKRZYŻ WIELKOPOLSKI
UlicaHUTA SZKLANA
Nr83
Tel.+48 67 256-41-48
Fax+48 67 256-58-65
e-mailbiuro@standrew.com.pl
NIP763-18-52-437
REGON570861522
Data sporzadzenia2020-08-31
Rok biezacy2020
Numer6
adres wwwwww.standrew.com.pl

Raporty Spółek ESPI/EBI

Raport okresowy za II kwartał 2020 r. Standrew Spółka Akcyjna (PLSTNDR00019)

14-08-2020 15:33:50 | Kwartalny | EBI | 12/2020

Zarząd Spółki STANDREW S.A. (dalej: Emitent) przekazuje w załączeniu jednostkowy raport okresowy za II kwartał 2020 roku.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

 • TOMASZ STANKIEWICZ – PREZES ZARZĄDU

Załączniki:

Raport kwartalny II Q 2020_v1.3 (002).pdf

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 31 sierpnia 2020 roku STANDREW S.A. (PLSTNDR00019)

04-08-2020 15:51:10 | Bieżący | ESPI | 5/2020

RB-W_ASO: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 31 sierpnia 2020 roku
Data: 2020-08-04
Firma: STANDREW SPÓŁKA AKCYJNA

Spis tresci:

1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Spis zalacznikow:
Znaleziono 2 załączniki

Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr52020
Data sporządzenia:2020-08-04
Skrócona nazwa emitenta
STANDREW S.A.
Temat
Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 31 sierpnia 2020 roku
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
Działając na podstawie art. 399 § 1 KSH w zw. z art. 4021 KSH i art. 4022 KSH, Zarząd Spółki STANDREW S.A. _dalej: Emitent_ niniejszym zwołuje na dzień 31 sierpnia 2020 roku, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Poznaniu, przy ul. Mickiewicza 28. Posiedzenie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia rozpocznie się o godz. 11.00.
Treść ogłoszenia wraz z projektami uchwał i załącznikami znajduje się w poniższym załączniku do raportu.
Dokumenty można pobrać również ze strony internetowej Emitenta www.standrew.com.pl
Podstawa prawna: Inne regulacje
Załączniki
PlikOpis
PROJEKTY_UCHWAL_STANDREW_S.A._NWZ_2020.pdfPROJEKT UCHWAŁ
Zawiadomienie_o_zwolaniu_walnego_zgromadzenia_spolki_na_31.08.2020.pdfZAWIADOMIENIE O ZWOŁANIU WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)

MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE

STANDREW SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
STANDREW S.A.Drzewny _drz_
_skrócona nazwa emitenta__sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
64-761KRZYŻ WIELKOPOLSKI
_kod pocztowy__miejscowość_
HUTA SZKLANA83
_ulica__numer_
+48 67 256-41-48+48 67 256-58-65
_telefon__fax_
biuro@standrew.com.plwww.standrew.com.pl
_e-mail__www_
763-18-52-437570861522
_NIP__REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-08-04STANKIEWICZ TOMASZPREZES ZARZĄDUSTANKIEWICZ TOMASZ
Identyfikator raportuct9oscrwj1
Nazwa raportuRB-W_ASO
Symbol raportuRB-W_ASO
Nazwa emitentaSTANDREW SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol EmitentaSTANDREW S.A.
TytulOgłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 31 sierpnia 2020 roku
SektorDrzewny (drz)
Kod64-761
MiastoKRZYŻ WIELKOPOLSKI
UlicaHUTA SZKLANA
Nr83
Tel.+48 67 256-41-48
Fax+48 67 256-58-65
e-mailbiuro@standrew.com.pl
NIP763-18-52-437
REGON570861522
Data sporzadzenia2020-08-04
Rok biezacy2020
Numer5
adres wwwwww.standrew.com.pl

Informacja o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 31 sierpnia 2020 roku Standrew Spółka Akcyjna (PLSTNDR00019)

04-08-2020 15:59:09 | Bieżący | EBI | 11/2020

Zarząd Spółki STANDREW S.A. (dalej: Emitent) informuje o zwołaniu na dzień 31 sierpnia 2020 roku, Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które odbędzie się w Poznaniu, przy ul. Mickiewicza 28.
Posiedzenie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia rozpocznie się o godz. 11.00
Treść ogłoszenia wraz z projektami uchwał i załącznikami znajduje się w poniższym załączniku do raportu.
Dokumenty można pobrać również ze strony internetowej Emitenta www.standrew.com.pl
Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt. 1) i 3) w związku z § 6 ust. 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”
 • TOMASZ STANKIEWICZ – PREZES ZARZĄDU

Załączniki:

PROJEKTY UCHWAŁ_STANDREW S.A._NWZ_2020.pdf

Zawiadomienie o zwołaniu walnego zgromadzenia spółki na 31.08.2020.pdf

Rezygnacja z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej STANDREW SPÓŁKA AKCYJNA Standrew Spółka Akcyjna (PLSTNDR00019)

03-08-2020 15:09:25 | Bieżący | EBI | 10/2020

Zarząd Spółki STANDREW S.A. (dalej: Emitent) informuje, że w dniu 3 sierpnia 2020 r. Pani Sylwia Cugier – Sekretarz Rady Nadzorczej złożyła rezygnację z pełnionej funkcji.
Zarząd Spółki podejmie wszelkie czynności niezbędne do niezwłocznego uzupełnienia składu Rady Nadzorczej.
Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 7) załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.
 • TOMASZ STANKIEWICZ – PREZES ZARZĄDU

Raporty Spółek ESPI/EBI

Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki STANDREW S.A. w dniu 14 lipca 2020 r. Standrew Spółka Akcyjna (PLSTNDR00019)

14-07-2020 16:27:58 | Bieżący | EBI | 9/2020

Zarząd Spółki STANDREW S.A. (dalej: Emitent) przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki STANDREW S.A. w dniu 14 lipca 2020 r. Dokumenty można pobrać również ze strony internetowej Emitenta: www.standrew.com.pl

Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt 7), 7a) pkt 8) i pkt 9) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku New Connect”

 • Tomasz Stankiewicz – Prezes Zarządu

Załączniki:

Uchwały podjęte na WZA_STANDREW_14 lipca 2020_pdf.pdf

Raporty Spółek ESPI/EBI

Wykaz akcjonariuszy, którzy posiadali co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki STANDREW S.A. w dniu 14 lipca 2020 r STANDREW S.A. (PLSTNDR00019)

14-07-2020 16:46:38 | Bieżący | ESPI | 4/2020

RB_ASO: Wykaz akcjonariuszy, którzy posiadali co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki STANDREW S.A. w dniu 14 lipca 2020 r
Data: 2020-07-14
Firma: STANDREW SPÓŁKA AKCYJNA

Spis tresci:

1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr42020
Data sporządzenia:2020-07-14
Skrócona nazwa emitenta
STANDREW S.A.
Temat
Wykaz akcjonariuszy, którzy posiadali co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki STANDREW S.A. w dniu 14 lipca 2020 r
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %
Treść raportu:
Zarząd Spółki STANDREW S.A. niniejszym przekazuje wykaz akcjonariuszy, którzy na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 14 lipca 2020 r., które odbyło się w Poznaniu, posiadali co najmniej 5% udziałów w głosach:

Tomasz Stankiewicz, posiadający 400.000 akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu, które uprawniają do 800.000 głosów, stanowiących 14,74% głosów w ogólnej liczbie głosów w Spółce oraz 16,66% głosów na tym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

Łukasz Stankiewicz, posiadający 400.000 akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu, które uprawniają do 800.000 głosów, stanowiących 14,74% głosów w ogólnej liczbie głosów w Spółce oraz 16,66% głosów na tym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

Edward Stankiewicz, posiadający 400.000 akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu, które uprawniają do 800.000 głosów, stanowiących 14,74% głosów w ogólnej liczbie głosów w Spółce oraz 16,66% głosów na tym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)

MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE

STANDREW SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
STANDREW S.A.Drzewny _drz_
_skrócona nazwa emitenta__sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
64-761KRZYŻ WIELKOPOLSKI
_kod pocztowy__miejscowość_
HUTA SZKLANA83
_ulica__numer_
+48 67 256-41-48+48 67 256-58-65
_telefon__fax_
biuro@standrew.com.plwww.standrew.com.pl
_e-mail__www_
763-18-52-437570861522
_NIP__REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-07-14Tomasz StankiewiczPrezes ZarząduTomasz Stankiewicz
Identyfikator raportug3rnkvrut1
Nazwa raportuRB_ASO
Symbol raportuRB_ASO
Nazwa emitentaSTANDREW SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol EmitentaSTANDREW S.A.
TytulWykaz akcjonariuszy, którzy posiadali co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki STANDREW S.A. w dniu 14 lipca 2020 r
SektorDrzewny (drz)
Kod64-761
MiastoKRZYŻ WIELKOPOLSKI
UlicaHUTA SZKLANA
Nr83
Tel.+48 67 256-41-48
Fax+48 67 256-58-65
e-mailbiuro@standrew.com.pl
NIP763-18-52-437
REGON570861522
Data sporzadzenia2020-07-14
Rok biezacy2020
Numer4
adres wwwwww.standrew.com.pl

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 14 lipca 2020 roku STANDREW S.A. (PLSTNDR00019)

16-06-2020 14:53:07 | Bieżący | ESPI | 3/2020

RB-W_ASO: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 14 lipca 2020 roku
Data: 2020-06-16
Firma: STANDREW SPÓŁKA AKCYJNA

Spis tresci:

1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Spis zalacznikow:
Znaleziono 2 załączniki

Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr32020
Data sporządzenia:2020-06-16
Skrócona nazwa emitenta
STANDREW S.A.
Temat
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 14 lipca 2020 roku
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
Działając na podstawie art. 399 § 1 KSH w zw. z art. 4021 KSH i art. 4022 KSH, Zarząd Spółki STANDREW S.A. _dalej: Emitent_ niniejszym zwołuje na dzień 14 lipca 2020 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Poznaniu, przy ul. Mickiewicza 28. Posiedzenie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia rozpocznie się o godz. 11.00.
Treść ogłoszenia wraz z projektami uchwał i załącznikami znajduje się w poniższym załączniku do raportu.
Dokumenty można pobrać również ze strony internetowej Emitenta www.standrew.com.pl
Załączniki
PlikOpis
PROJEKTY_UCHWAL_STANDREW_S.A._ZWZ_2020.pdfProjekty uchwał STANDREW S.A.
Zawiadomienie_o_zwolaniu_walnego_zgromadzenia_spolki_na_14.07.2020.pdfOgłoszenie o zwołaniu ZWZ

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)

MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE

STANDREW SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
STANDREW S.A.Drzewny _drz_
_skrócona nazwa emitenta__sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
64-761KRZYŻ WIELKOPOLSKI
_kod pocztowy__miejscowość_
HUTA SZKLANA83
_ulica__numer_
+48 67 256-41-48+48 67 256-58-65
_telefon__fax_
biuro@standrew.com.plwww.standrew.com.pl
_e-mail__www_
763-18-52-437570861522
_NIP__REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-06-16TOMASZ STANKIEWICZPrezes ZarząduTomasz Stankiewicz
Identyfikator raportuct9oscrwj1
Nazwa raportuRB-W_ASO
Symbol raportuRB-W_ASO
Nazwa emitentaSTANDREW SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol EmitentaSTANDREW S.A.
TytulOgłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 14 lipca 2020 roku
SektorDrzewny (drz)
Kod64-761
MiastoKRZYŻ WIELKOPOLSKI
UlicaHUTA SZKLANA
Nr83
Tel.+48 67 256-41-48
Fax+48 67 256-58-65
e-mailbiuro@standrew.com.pl
NIP763-18-52-437
REGON570861522
Data sporzadzenia2020-06-16
Rok biezacy2020
Numer3
adres wwwwww.standrew.com.pl

Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 14 lipca 2020 roku Standrew Spółka Akcyjna (PLSTNDR00019)

16-06-2020 15:13:00 | Bieżący | EBI | 8/2020

Zarząd Spółki STANDREW S.A. (dalej: Emitent) informuje o zwołaniu na dzień 14 lipca 2020 roku, Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które odbędzie się w Poznaniu, przy ul. Mickiewicza 28.
Posiedzenie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia rozpocznie się o godz. 11.00
Treść ogłoszenia wraz z projektami uchwał i załącznikami znajduje się w poniższym załączniku do raportu.
Dokumenty można pobrać również ze strony internetowej Emitenta www.standrew.com.pl
Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt. 1) i 3) w związku z § 6 ust. 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”
 • Tomasz Stankiewicz – Prezes Zarządu

Załączniki:

PROJEKTY UCHWAŁ_STANDREW S.A._ZWZ_2020.pdf

Zawiadomienie o zwołaniu walnego zgromadzenia spółki na 14.07.2020.pdf

Raport okresowy roczny za rok obrotowy 2019 Standrew Spółka Akcyjna (PLSTNDR00019)

05-06-2020 15:21:12 | Roczny | EBI | 7/2020

Zarząd Spółki STANDREW S.A. niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości Raport Roczny za rok obrotowy 2019 wraz z sprawozdaniem z badania.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

 • Tomasz Stankiewicz – Prezes Zarządu

Załączniki:

Raport okresowy roczny za rok obrotowy 2019.pdf

Sprawozdanie z badania Standrew S.A. 2019.pdf

01. Sprawozdanie finansowe Spółki STANDREW S.A. za 2019 rok.pdf

02. Standrew_SA_SF2019_noty_objasniajace.pdf

03. Sprawozdanie z działalności Zarządu_2019 (2).pdf

04. Weryfikacja podpisu Sprawozdania finansowego.pdf

05. Weryfikacja podpisu Sprawozdanie Zarządu.pdf

Raporty Spółek ESPI/EBI

Otrzymanie decyzji w sprawie przyznania subwencji finansowej z Polskiego Funduszu Rozwoju w związku z wpływem koronawirusa COVID-19 na sytuację finansową spółki STANDREW S.A. (PLSTNDR00019)

28-05-2020 09:28:10 | Bieżący | ESPI | 2/2020

RB_ASO: Otrzymanie decyzji w sprawie przyznania subwencji finansowej z Polskiego Funduszu Rozwoju w związku z wpływem koronawirusa COVID-19 na sytuację finansową spółki
Data: 2020-05-28
Firma: STANDREW SPÓŁKA AKCYJNA

Spis tresci:

1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr22020
Data sporządzenia:2020-05-28
Skrócona nazwa emitenta
STANDREW S.A.
Temat
Otrzymanie decyzji w sprawie przyznania subwencji finansowej z Polskiego Funduszu Rozwoju w związku z wpływem koronawirusa COVID-19 na sytuację finansową spółki
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Standrew S.A. _”Emitent”, „Spółka”_ informuje, że otrzymał decyzję od Polskiego Funduszu Rozwoju S.A. w sprawie pozytywnej weryfikacji spełnienia przez Spółkę warunków otrzymania ze środków publicznych subwencji finansowej dla małych i średnich przedsiębiorstw w wysokości 1.239.375,00 zł _słownie: jeden milion dwieście trzydzieści dziewięć tysięcy trzysta siedemdziesiąt pięć złotych_ _dalej: „Decyzja” i „Subwencja”_.
Emitent informował o wpływie rozprzestrzeniania się koronawirusa COVID-19 na wyniki I kwartału 2020 r. oraz miesiąca kwietnia 2020 r. w raporcie bieżącym ESPI nr 1/2020 z dnia 30 kwietnia 2020 r.
Zgodnie z dokumentami programowymi oraz umową otrzymania Subwencji, Subwencja podlega zwrotowi w 24 równych miesięcznych ratach, rozpoczynając od 13 miesiąca kalendarzowego, licząc od pierwszego pełnego miesiąca kalendarzowego po dniu udzielenia Subwencji, z zastrzeżeniem, iż kwota zwrotu Subwencji będzie wynosić od 25% do 100% w zależności od spełnienia przez Spółkę przesłanek określonych w ww. dokumentach, na podstawie których Subwencja została przez Spółkę otrzymana _pozostała część Subwencji będzie podlegała umorzeniu_.
Do wskazanych wyżej przesłanek wpływających na ostateczną wysokość Subwencji podlegającej zwrotowi należą wysokość odnotowanej przez Emitenta straty gotówkowej na sprzedaży w okresie kolejnych 12 miesięcy, licząc od miesiąca, w którym Emitent odnotował stratę po 1 lutego 2010 r. lub od miesiąca, w którym została udzielona Subwencja, jak również współczynnik średniego stanu zatrudnienia pracowników na poziomie określonym w umowie w okresie kolejnych 12 miesięcy kalendarzowych, licząc od końca miesiąca poprzedzającego datę zawarcia umowy.
Subwencja podlega zwrotowi w 100% otrzymanej wartości w przypadku zaprzestania przez Emitenta prowadzenia działalności gospodarczej _w tym jej zawieszenia_ lub w przypadku otwarcia likwidacji w jakimkolwiek czasie w ciągu 12 miesięcy od dnia otrzymania Subwencji. Powyższe przesłanki stanowią również podstawę do wypowiedzenia zawartej umowy o subwencję.
Ponadto, umowa o subwencję może zostać wypowiedziana w przypadku opóźnienia się Spółki w spłacie co najmniej dwóch rat w stosunku do ustalonego harmonogramu. W takim przypadku Emitent zobowiązany będzie zwrócić pozostałą do zapłaty kwotę Subwencji w terminie 14 dni roboczych od dnia wypowiedzenia.
Subwencja została udzielona Spółce ze środków publicznych, które zostały przeznaczone na realizację rządowego programu udzielania przedsiębiorcom wsparcia finansowego w związku ze skutkami pandemii koronawirusa SARS-CoV-2, powodującego chorobę COVID-19.
Emitent zamierza przeznaczyć kwotę Subwencji na finansowanie bieżących zobowiązań Spółki, w tym wobec jej pracowników oraz kontrahentów. Jednocześnie Spółka informuje, że zamierza wystąpić z wnioskiem o dodatkową pomoc przyznaną przedsiębiorcom w zakresie zwolnienia ze składek na ubezpieczenia społeczne oraz oczekuje na decyzje w sprawie dofinansowania wynagrodzeń pracowników.Emitent wskazuje przy tym, że ostateczny wpływ wskazanych wyżej form pomocy na działalność Emitenta w perspektywie najbliższego roku oraz kolejnych miesięcy będzie zależał od czasu trwania epidemii, ewentualnych dalszych ograniczeń nakładanych na przedsiębiorców i konsumentów, w tym w szczególności związanych z możliwością swobodnego przemieszczania się, jak również tempa zmniejszania tych ograniczeń oraz dalszego kształtowania się sytuacji rynkowej spowodowanej ograniczeniami w okresie od marca 2020 r.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)

MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE

STANDREW SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
STANDREW S.A.Drzewny _drz_
_skrócona nazwa emitenta__sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
64-761KRZYŻ WIELKOPOLSKI
_kod pocztowy__miejscowość_
HUTA SZKLANA83
_ulica__numer_
+48 67 256-41-48+48 67 256-58-65
_telefon__fax_
biuro@standrew.com.plwww.standrew.com.pl
_e-mail__www_
763-18-52-437570861522
_NIP__REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-05-28Tomasz StankiewiczPrezes ZarząduTomasz Stankiewicz
Identyfikator raportug3rnkvrut1
Nazwa raportuRB_ASO
Symbol raportuRB_ASO
Nazwa emitentaSTANDREW SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol EmitentaSTANDREW S.A.
TytulOtrzymanie decyzji w sprawie przyznania subwencji finansowej z Polskiego Funduszu Rozwoju w związku z wpływem koronawirusa COVID-19 na sytuację finansową spółki
SektorDrzewny (drz)
Kod64-761
MiastoKRZYŻ WIELKOPOLSKI
UlicaHUTA SZKLANA
Nr83
Tel.+48 67 256-41-48
Fax+48 67 256-58-65
e-mailbiuro@standrew.com.pl
NIP763-18-52-437
REGON570861522
Data sporzadzenia2020-05-28
Rok biezacy2020
Numer2
adres wwwwww.standrew.com.pl

Raporty Spółek ESPI/EBI

Nowy termin przekazania raportu rocznego za 2019 rok, w związku z epidemią koronawirusa COVID-19 Standrew Spółka Akcyjna (PLSTNDR00019)

27-05-2020 15:35:41 | Bieżący | EBI | 5/2020

Zarząd Spółki STANDREW S.A. (dalej: Emitent, Spółka) niniejszym informuje o nowym terminie przekazania raportu rocznego za 2019 rok, określonym na dzień 5 czerwca 2020 r. Pierwotny termin publikacji raportu rocznego za 2019 rok, zgodnie z raportem bieżącym EBI nr 1/2020 z dnia 22 stycznia 2020 r. był wyznaczony na dzień 29 maja 2020 r.
W związku z komunikatem Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 21 kwietnia 2020 r. w sprawie terminów publikacji raportów okresowych, Zarząd Emitenta wyjaśnia, że zmiana ww. terminu publikacyjnego jest spowodowana trwającym obecnie stanem pandemii koronawirusa COVID-19 i koniecznością pracy zdalnej zarówno przez pracowników Emitenta, biura księgowego obsługującego Spółkę, jak również zespołu audytorskiego oraz ograniczoną ich dostępnością w okresie od marca 2020 r. do dnia dzisiejszego.
Taka sytuacja wiąże się utrudnieniami w komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej oraz wpływa na opóźnienia w przepływie dokumentów w procesie badania sprawozdania finansowego Spółki. Jednocześnie Emitent wskazuje, że w związku z tym, iż podobny sposób komunikacji musiał zostać przyjęty w relacji z innymi podmiotami, to spowodowało to spiętrzenie pracy zarówno w biurze księgowym obsługującym Spółkę jak i w firmie audytorskiej dokonującej badania sprawozdania finansowego Emitenta.
Podstawa prawna: § 6 ust. 14.2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.
 • Tomasz Stankiewicz – Prezes Zarządu

Raporty Spółek ESPI/EBI

Rejestracja zmiany Statutu Spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym Standrew Spółka Akcyjna (PLSTNDR00019)

27-05-2020 14:39:10 | Bieżący | EBI | 4/2020

Zarząd Spółki STANDREW S.A. (dalej: Emitent, Spółka) niniejszym informuje o powzięciu w dniu 27 maja 2020 r. informacji o dokonaniu w dniu 21 maja 2020 r. przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy rejestracji zmiany Statutu Spółki na podstawie uchwały nr 2 i uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 1 października 2019 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze subskrypcji prywatnej akcji serii E z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz w sprawie zmiany § 8 Statutu Spółki.
Brzmienie § 8 Statutu Spółki przed zmianą:
(§ 8)
1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 151.000,00 zł (sto pięćdziesiąt jeden tysięcy złotych).
2. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na:
a) 1.000.000 (jeden milion) akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu serii A o numerach od 1 do 1.000.000,
b) 200.000 (dwieście tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu serii B o numerach od 1 do 200.000,
c) 120.000 (sto dwadzieścia tysięcy) akcji na okaziciela serii C o numerach od 1 do 120.000,
d) 190.000 (sto dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii D o numerach od 1 do 190.000,
– o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja.

Brzmienie § 8 Statutu Spółki po zmianie:
(§ 8)
1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 151.457,60 zł (sto pięćdziesiąt jeden tysięcy czterysta pięćdziesiąt siedem złotych sześćdziesiąt groszy).
2. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na:-
a) 1.000.000 (jeden milion) akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu serii A o numerach od 1 do 1.000.000,
b) 200.000 (dwieście tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu serii B o numerach od 1 do 200.000,
c) 120.000 (sto dwadzieścia tysięcy) akcji na okaziciela serii C o numerach od 1 do 120.000,
d) 190.000 (sto dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii D o numerach od 1 do 190.000,
e) 4.576 (cztery tysiące pięćset siedemdziesiąt sześć) akcji imiennych nieuprzywilejowanych serii E o numerach od 1 do 4.576,
– o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt. 2) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

 • Tomasz Stankiewicz – Prezes Zarządu
Zarząd Spółki STANDREW S.A. (dalej : Emitent) przekazuje w załączeniu jednostkowy raport okresowy za IV kwartał 2019 roku.

 

 • Tomasz Stankiewicz – Prezes Zarządu

Załączniki:

STANDREW – Raport kwartalny IV Q 2019_CSW.pdf

Terminy przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2020 Standrew Spółka Akcyjna (PLSTNDR00019)

Zarząd Spółki STANDREW S.A. (dalej: Emitent) podaje do wiadomości harmonogram przekazywania raportów okresowych w roku 2020. Raporty będą podawane do publicznej wiadomości w następujących terminach:

Raporty kwartalne:
Raport kwartalny za IV kwartał 2019 roku – 14 lutego 2020 roku

Raport kwartalny za I kwartał 2020 roku – 15 maja 2020 roku

Raport kwartalny za II kwartał 2020 roku – 14 sierpnia 2020 roku

Raport kwartalny za III kwartał 2020 roku – 13 listopada 2020 roku

Raport roczny:
Raport roczny zostanie przekazany do publicznej wiadomości dnia 29 maja 2020 roku.

Podstawa prawna: § 6 ust. 14.1 załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

 • Tomasz Stankiewicz – Prezes Zarządu

Raport okresowy za III kwartał 2019 r. Standrew Spółka Akcyjna (PLSTNDR00019)
14-11-2019 16:47:11 | Kwartalny | EBI | 12/2019
Zarząd Spółki STANDREW S.A. (dalej: Emitent) przekazuje w załączeniu jednostkowy raport okresowy za III kwartał 2019 roku.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Tomasz Stankiewicz – Prezes Zarządu

Załączniki:

Raport kwartalny III Q 2019.pdf

Raporty Spółek ESPI/EBI

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki STANDREW S. A. w dniu 1 października 2019 rokuWykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Sp STANDREW S.A. (PLSTNDR00019)

08-10-2019 12:33:38 | Bieżący | ESPI | 9/2019

RB_ASO: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki STANDREW S. A. w dniu 1 października 2019 rokuWykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki STANDREW S. A. w dniu 1 października 2019 roku
Data: 2019-10-08
Firma: STANDREW SPÓŁKA AKCYJNA

Spis tresci:

1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr92019
Data sporządzenia:2019-10-08
Skrócona nazwa emitenta
STANDREW S.A.
Temat
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki STANDREW S. A. w dniu 1 października 2019 rokuWykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki STANDREW S. A. w dniu 1 października 2019 roku
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %
Treść raportu:
Zarząd Spółki STANDREW S.A. niniejszym przekazuje wykaz akcjonariuszy, którzy na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 1 października 2019 roku, które odbyło się w Poznaniu, posiadali co najmniej 5% udziału w głosach:

Tomasz Stankiewicz, posiadający 400.000 akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu, które uprawniają do 800.000 głosów, stanowiących 29,52 % w ogólnej liczbie głosów oraz 33,33% głosów na tym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

Łukasz Stankiewicz, posiadający 400.000 akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu, które uprawniają do 800.000 głosów, stanowiących 29,52 % w ogólnej liczbie głosów oraz 33,33% głosów na tym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

Edward Stankiewicz, posiadający 400.000 akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu, które uprawniają do 800.000 głosów, stanowiących 29,52 % w ogólnej liczbie głosów oraz 33,33% głosów na tym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)

MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE

STANDREW SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
STANDREW S.A.Drzewny _drz_
_skrócona nazwa emitenta__sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
64-761KRZYŻ WIELKOPOLSKI
_kod pocztowy__miejscowość_
HUTA SZKLANA83
_ulica__numer_
+48 67 256-41-48+48 67 256-58-65
_telefon__fax_
biuro@standrew.com.plwww.standrew.com.pl
_e-mail__www_
763-18-52-437570861522
_NIP__REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-10-08TOMASZ STANKIEWICZPrezes ZarząduTomasz Stankiewicz
Identyfikator raportug3rnkvrut1
Nazwa raportuRB_ASO
Symbol raportuRB_ASO
Nazwa emitentaSTANDREW SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol EmitentaSTANDREW S.A.
TytulWykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki STANDREW S. A. w dniu 1 października 2019 rokuWykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki STANDREW S. A. w dniu 1 października 2019 roku
SektorDrzewny (drz)
Kod64-761
MiastoKRZYŻ WIELKOPOLSKI
UlicaHUTA SZKLANA
Nr83
Tel.+48 67 256-41-48
Fax+48 67 256-58-65
e-mailbiuro@standrew.com.pl
NIP763-18-52-437
REGON570861522
Data sporzadzenia2019-10-08
Rok biezacy2019
Numer9
adres wwwwww.standrew.com.pl

Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki otrzymane od osoby pełniącej obowiązki zarządcze STANDREW S.A. (PLSTNDR00019)

03-10-2019 13:17:59 | Bieżący | ESPI | 8/2019

RB-W_ASO: Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki otrzymane od osoby pełniącej obowiązki zarządcze
Data: 2019-10-03
Firma: STANDREW SPÓŁKA AKCYJNA

Spis tresci:

1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Spis zalacznikow:
Znaleziono 1 załącznik

Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr82019
Data sporządzenia:2019-10-03
Skrócona nazwa emitenta
STANDREW S.A.
Temat
Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki otrzymane od osoby pełniącej obowiązki zarządcze
Podstawa prawna
Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.
Treść raportu:
Zarząd Spółki STANDREW S.A. z siedzibą Hucie Szklanej informuje, że w dniu 03 października 2019 roku do siedziby Spółki wpłynęło zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE, od Przewodniczącego Rady Nadzorczej Pana Łukasza Stankiewicza o nabyciu akcji Spółki STANDREW Spółka Akcyjna.
Treść otrzymanego zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.
Załączniki
PlikOpis
POWIADOMIENIE_O_TARNSAKCJI_-_LUKASZ_STANKIEWICZ.pdfPOWIADOMIENIE O TRANSAKCJI

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)

MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE

STANDREW SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
STANDREW S.A.Drzewny _drz_
_skrócona nazwa emitenta__sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
64-761KRZYŻ WIELKOPOLSKI
_kod pocztowy__miejscowość_
HUTA SZKLANA83
_ulica__numer_
+48 67 256-41-48+48 67 256-58-65
_telefon__fax_
biuro@standrew.com.plwww.standrew.com.pl
_e-mail__www_
763-18-52-437570861522
_NIP__REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-10-03TOMASZ STANKIEWICZPREZES ZARZĄDUTomasz Stankiewicz
Identyfikator raportuct9oscrwj1
Nazwa raportuRB-W_ASO
Symbol raportuRB-W_ASO
Nazwa emitentaSTANDREW SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol EmitentaSTANDREW S.A.
TytulZawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki otrzymane od osoby pełniącej obowiązki zarządcze
SektorDrzewny (drz)
Kod64-761
MiastoKRZYŻ WIELKOPOLSKI
UlicaHUTA SZKLANA
Nr83
Tel.+48 67 256-41-48
Fax+48 67 256-58-65
e-mailbiuro@standrew.com.pl
NIP763-18-52-437
REGON570861522
Data sporzadzenia2019-10-03
Rok biezacy2019
Numer8
adres wwwwww.standrew.com.pl

Przekazanie treści uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki STANDREW S. A. w dniu 1 października 2019 roku Standrew Spółka Akcyjna (PLSTNDR00019)

01-10-2019 15:10:06 | Bieżący | EBI | 11/2019

Zarząd Spółki STANDREW S.A. (dalej: Emitent) przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki STANDREW S. A. w dniu 1 października 2019 roku.
Dokumenty można pobrać również ze strony internetowej Emitenta www.standrew.com.pl

Walne Zgromadzenie odstąpiło od podjęcia uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Wspólników. Wobec zgłoszenia jednej kandydatury zgodnie z Regulaminem Walnego Zgromadzenia Przewodniczący został wybrany drogą aklamacji. Do protokołu nie wniesiono żadnych sprzeciwów do uchwał.
Podwyższenie kapitału nastąpiło w zamian za wkład niepieniężny w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa – zespołu składników niematerialnych i materialnych przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej związanej z suszeniem drewna (w rozumieniu art. 551 Kodeksu Cywilnego) prowadzonego przez Łukasza Stankiewicza pod firmą: „LUKAS WOOD” Łukasz Stankiewicz, adres głównego miejsca wykonywania działalności: Huta Szklana 83, 64-761 Krzyż Wielkopolski, powiat czarnkowsko-trzcianecki, województwo wielkopolskie, wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności o łącznej wartości rynkowej w wysokości 40.909,44 PLN (słownie: czterdzieści tysięcy dziewięćset dziewięć złotych czterdzieści cztery grosze). Objęcie akcji serii E oraz wniesienie aportu nastąpiło w dniu dzisiejszym, tj. 1 października 2019 roku.

Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt. 7), 7a) pkt. 8) i pkt. 9) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

 • Tomasz Stankiewicz – Prezes Zarządu

Załączniki:

Treść podjętych uchwał NWZ STANDREW S.A. z dnia 1 października 2019 r.pdf

 
Zarząd Spółki STANDREW S.A. (dalej: Emitent) informuje o zwołaniu na dzień 1 października 2019 roku, Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które odbędzie się w Poznaniu, przy ul. Mickiewicza 28, w siedzibie Kancelarii CSW Więckowska i Partnerzy Radcy Prawni.
Posiedzenie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia rozpocznie się o godz. 12.00
Treść ogłoszenia wraz z projektami uchwał i załącznikami znajduje się w poniższym załączniku do raportu.
Dokumenty można pobrać również ze strony internetowej Emitenta www.standrew.com.plPodstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt. 1) i 3) w związku z § 6 ust. 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

 • TOMASZ STANKIEWICZ – PREZES ZARZĄDU

 

Załączniki:

 

Zawiadomienie o zwołaniu walnego zgromadzenia spółki na 1.10.2019.pdf

Projekty uchwał STANDREW S.A..pdf

Raporty Spółek ESPI/EBI

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 1 października 2019 roku STANDREW S.A. (PLSTNDR00019)

05-09-2019 16:32:36 | Bieżący | ESPI | 5/2019

RB-W_ASO: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 1 października 2019 roku
Data: 2019-09-05
Firma: STANDREW SPÓŁKA AKCYJNA

Spis tresci:

1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Spis zalacznikow:
Znaleziono 2 załączniki

Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr52019
Data sporządzenia:2019-09-05
Skrócona nazwa emitenta
STANDREW S.A.
Temat
Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 1 października 2019 roku
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
Działając na podstawie art. 399 § 1 KSH w zw. z art. 4021 KSH i art. 4022 KSH, Zarząd Spółki STANDREW S.A. _dalej: Emitent_ niniejszym zwołuje na dzień 1 października 2019 roku, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Poznaniu, przy ul. Mickiewicza 28, w siedzibie Kancelarii CSW Więckowska i Partnerzy Radcy Prawni.

Posiedzenie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia rozpocznie się o godz. 12.00.

Treść ogłoszenia wraz z projektami uchwał i załącznikami znajduje się w poniższym załączniku do raportu.

Dokumenty można pobrać również ze strony internetowej Emitenta www.standrew.com.pl

Załączniki
PlikOpis
Zawiadomienie_o_zwolaniu_walnego_zgromadzenia_spolki_na_1.10.2019.pdfZawiadomienie o zwołaniu walnego zgromadzenia Standrew SA
Projekty_uchwal_STANDREW_S.A..pdfProjekty uchwał STANDREW S.A.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)

MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE

STANDREW SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
STANDREW S.A.Drzewny _drz_
_skrócona nazwa emitenta__sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
64-761KRZYŻ WIELKOPOLSKI
_kod pocztowy__miejscowość_
HUTA SZKLANA83
_ulica__numer_
+48 67 256-41-48+48 67 256-58-65
_telefon__fax_
_e-mail__www_
763-18-52-437
_NIP__REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-09-05TOMASZ STANKIEWICZPREZES ZARZĄDUTomasz Stankiewicz
Identyfikator raportuct9oscrwj1
Nazwa raportuRB-W_ASO
Symbol raportuRB-W_ASO
Nazwa emitentaSTANDREW SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol EmitentaSTANDREW S.A.
TytulOgłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 1 października 2019 roku
SektorDrzewny (drz)
Kod64-761
MiastoKRZYŻ WIELKOPOLSKI
UlicaHUTA SZKLANA
Nr83
Tel.+48 67 256-41-48
Fax+48 67 256-58-65
e-mail
NIP763-18-52-437
REGON
Data sporzadzenia2019-09-05
Rok biezacy2019
Numer5
adres www

Raport okresowy za II kwartał 2019 r. Standrew Spółka Akcyjna (PLSTNDR00019)

14-08-2019 15:35:07 | Kwartalny | EBI | 9/2019

Zarząd Spółki STANDREW S.A. (dalej: Emitent) przekazuje w załączeniu jednostkowy raport okresowy za II kwartał 2019 roku.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

 • Tomasz Stankiewicz – Prezes Zarządu

Załączniki:

Raport kwartalny II Q 2019.pdf

Raporty Spółek ESPI/EBI

wygaśnięcie umowy a Autoryzowanym Doradcą Standrew Spółka Akcyjna (PLSTNDR00019)

31-07-2019 15:40:40 | Bieżący | EBI | 8/2019

Zarząd Spółki STANDREW S.A. informuje, iż w dniu 31 lipca 2019 roku nastąpiło wygaśnięcie umowy na świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy zawartej w dniu 26 lipca 2018 roku, pomiędzy Emitentem a Kancelarią CSW Więckowska i Partnerzy z siedzibą w Poznaniu. Przyczyną wygaśnięcia umowy jest upływ czasu, na jaki została ona zawarta.
Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt 9) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”
 • TOMASZ STANKIEWICZ – PREZES ZARZĄDU

Przekazanie treści uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki STANDREW S.A. w dniu 27 czerwca 2019 roku Standrew Spółka Akcyjna (PLSTNDR00019)

27-06-2019 16:43:53 | Bieżący | EBI | 7/2019

Zarząd Spółki STANDREW S.A. (dalej: Emitent) przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki STANDREW S. A. w dniu 27 czerwca 2019 roku.
Dokumenty można pobrać również ze strony internetowej Emitenta www.standrew.com.pl

Walne Zgromadzenie odstąpiło od podjęcia uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Wspólników. Wobec zgłoszenia jednej kandydatury zgodnie z Regulaminem Walnego Zgromadzenia Przewodniczący został wybrany drogą aklamacji. Do protokołu nie wniesiono żadnych sprzeciwów do uchwał.

Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt. 7), 7a) pkt. 8) i pkt. 9) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

 • Tomasz Stankiewicz – Prezes Zarządu

Załączniki:

treść uchwał podjętych na ZWZ w dniu 27.06.2019 r_.pdf

Raporty Spółek ESPI/EBI

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki STANDREW S. A. w dniu 27 czerwca 2019 roku STANDREW S.A. (PLSTNDR00019)

27-06-2019 16:35:24 | Bieżący | ESPI | 4/2019

RB-W_ASO: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki STANDREW S. A. w dniu 27 czerwca 2019 roku
Data: 2019-06-27
Firma: STANDREW SPÓŁKA AKCYJNA

Spis tresci:

1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr42019
Data sporządzenia:2019-06-27
Skrócona nazwa emitenta
STANDREW S.A.
Temat
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki STANDREW S. A. w dniu 27 czerwca 2019 roku
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %
Treść raportu:
Zarząd Spółki STANDREW S.A. niniejszym przekazuje wykaz akcjonariuszy, którzy na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 27 czerwca 2019 roku, które odbyło się w Poznaniu, posiadali co najmniej 5% udziału w głosach:

Tomasz Stankiewicz, posiadający 400.000 akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu, które uprawniają do 800.000 głosów, stanowiących 29,52 % w ogólnej liczbie głosów oraz 33,33% głosów na tym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

Łukasz Stankiewicz, posiadający 400.000 akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu, które uprawniają do 800.000 głosów, stanowiących 29,52 % w ogólnej liczbie głosów oraz 33,33% głosów na tym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

Edward Stankiewicz, posiadający 400.000 akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu, które uprawniają do 800.000 głosów, stanowiących 29,52 % w ogólnej liczbie głosów oraz 33,33% głosów na tym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

Załączniki
PlikOpis

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)

MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE

STANDREW SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
STANDREW S.A.Drzewny _drz_
_skrócona nazwa emitenta__sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
64-761KRZYŻ WIELKOPOLSKI
_kod pocztowy__miejscowość_
HUTA SZKLANA83
_ulica__numer_
+48 67 256-41-48+48 67 256-58-65
_telefon__fax_
_e-mail__www_
763-18-52-437
_NIP__REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-06-27TOMASZ STANKIEWICZPREZES ZARZĄDUTomasz Stankiewicz
Identyfikator raportuct9oscrwj1
Nazwa raportuRB-W_ASO
Symbol raportuRB-W_ASO
Nazwa emitentaSTANDREW SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol EmitentaSTANDREW S.A.
TytulWykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki STANDREW S. A. w dniu 27 czerwca 2019 roku
SektorDrzewny (drz)
Kod64-761
MiastoKRZYŻ WIELKOPOLSKI
UlicaHUTA SZKLANA
Nr83
Tel.+48 67 256-41-48
Fax+48 67 256-58-65
e-mail
NIP763-18-52-437
REGON
Data sporzadzenia2019-06-27
Rok biezacy2019
Numer4
adres www
  
Zarząd Spółki STANDREW S.A. (dalej: Emitent) informuje o zwołaniu na dzień 27 czerwca 2019 roku, Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które odbędzie się w Poznaniu, przy ul. Mickiewicza 28, w siedzibie Kancelarii CSW Więckowska i Partnerzy Radcy Prawni.
Posiedzenie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia rozpocznie się o godz. 12.00
Treść ogłoszenia wraz z projektami uchwał i załącznikami znajduje się w poniższym załączniku do raportu.
Dokumenty można pobrać również ze strony internetowej Emitenta www.standrew.com.pl
Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt. 1) i 3) w związku z § 6 ust. 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”
 • Tomasz Stankiewicz – Prezes Zarządu

Załączniki:

Zawiadomienie o zwołaniu walnego zgromadzenia spółki na 27.06.2019.pdf

PROJEKTY UCHWAŁ_STANDREW S.A._ZWZ_2018.pdf

RB-W_ASO: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 27 czerwca 2019 roku
Data: 2019-05-31
Firma: STANDREW SPÓŁKA AKCYJNA

Spis tresci:

1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Spis zalacznikow:
Znaleziono 2 załączniki

Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr22019
Data sporządzenia:2019-05-31
Skrócona nazwa emitenta
STANDREW S.A.
Temat
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 27 czerwca 2019 roku
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
Działając na podstawie art. 399 § 1 KSH w zw. z art. 4021 KSH i art. 4022 KSH, Zarząd Spółki STANDREW S.A. _dalej: Emitent_ niniejszym zwołuje na dzień 27 czerwca 2019 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Poznaniu, przy ul. Mickiewicza 28, w siedzibie Kancelarii CSW Więckowska i Partnerzy Radcy Prawni. Posiedzenie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia rozpocznie się o godz. 12.00.

Treść ogłoszenia wraz z projektami uchwał i załącznikami znajduje się w poniższym załączniku do raportu.

Dokumenty można pobrać również ze strony internetowej Emitenta www.standrew.com.pl

Załączniki
PlikOpis
Zawiadomienie_o_zwolaniu_walnego_zgromadzenia_spolki_na_27.06.2019.pdfZawiadomienie o zwołaniu ZWZ
PROJEKTY_UCHWAL_STANDREW_S.A._ZWZ_2018.pdfProjekty uchwała STANDREW SA

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)

MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE

STANDREW SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
STANDREW S.A.Drzewny _drz_
_skrócona nazwa emitenta__sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
64-761KRZYŻ WIELKOPOLSKI
_kod pocztowy__miejscowość_
HUTA SZKLANA83
_ulica__numer_
+48 67 256-41-48+48 67 256-58-65
_telefon__fax_
biuro@standrew.com.plwww.standrew.com.pl
_e-mail__www_
763-18-52-437570861522
_NIP__REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-05-31Tomasz StankiewiczPrezes ZarząduTomasz Stankiewicz

 

Identyfikator raportuct9oscrwj1
Nazwa raportuRB-W_ASO
Symbol raportuRB-W_ASO
Nazwa emitentaSTANDREW SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol EmitentaSTANDREW S.A.
TytulOgłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 27 czerwca 2019 roku
SektorDrzewny (drz)
Kod64-761
MiastoKRZYŻ WIELKOPOLSKI
UlicaHUTA SZKLANA
Nr83
Tel.+48 67 256-41-48
Fax+48 67 256-58-65
e-mailbiuro@standrew.com.pl
NIP763-18-52-437
REGON570861522
Data sporzadzenia2019-05-31
Rok biezacy2019
Numer2
adres wwwwww.standrew.com.pl
Zarząd Spółki STANDREW S.A. niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości Raport Roczny za rok obrotowy 2018 wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

 • Tomasz Stankiewicz – Prezes Zarządu

Załączniki:

Raport Roczny za 2018 rok.pdf

Sprawozdanie Finansowe STANDREW SA 2018 – załącznik nr 1.pdf

Sprawozdanie z działalności Zarządu_2018 – załącznik nr 2.pdf

Sprawozdanie z badania Standrew SA 2018 r – załącznik nr 3.pdf

Zarząd STANDREW S.A. z siedzibą w Hucie Szklanej („Spółka”, „Emitent”) niniejszym podaje do wiadomości nowy termin przekazania raportu rocznego za 2018 r.
Raport roczny za 2018 r. będzie podany do publicznej wiadomości w dniu 29 maja 2019 r.
Zgodnie z harmonogramem publikacji raportów okresowych wynikającym z raportu bieżącego nr 1/2019 z dnia 31 stycznia 2019 r. deklarowanym dniem publikacji był dzień 31 maja 2019 r.
Pozostałe terminy raportów okresowych przekazane raportem bieżącym nr 1/2019 nie ulegają zmianie.
Podstawa prawna:
§ 6 punkt 14.2. Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO
 • Tomasz Stankiewicz – Prezes Zarządu

24-05-2019 14:38:24 | Bieżący | ESPI | 1/2019

RB_ASO: Podjęcie przez zarząd Emitenta decyzji o utworzeniu odpisu aktualizującego należności od kontrahenta o istotnej wartości w 2018 roku
Data: 2019-05-24
Firma: STANDREW SPÓŁKA AKCYJNA

 

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY

 

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr12019     
Data sporządzenia:2019-05-24        
Skrócona nazwa emitenta        
STANDREW S.A.
Temat         
Podjęcie przez zarząd Emitenta decyzji o utworzeniu odpisu aktualizującego należności od kontrahenta o istotnej wartości w 2018 roku
Podstawa prawna       
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.
Treść raportu:        
Zarząd Spółki STANDREW S.A. z siedzibą w Hucie Szklanej _”Emitent”, „Spółka”_ informuje, iż w dniu 24 maja 2019 roku po dyskusji z biegłym rewidentem Spółki badającym sprawozdanie finansowe za 2018 rok i uwzględniając jego stanowisko, podjął decyzję o utworzeniu odpisu aktualizującego należności na kwotę 399 tys. zł od kontrahenta objętego przyspieszonym postępowaniem układowym.

Podstawą do podjęcia decyzji o odpisie aktualizacyjnym było otrzymanie przez Zarząd Spółki informacji o propozycjach układowych, wedle których należność Spółki miałaby zostać zredukowana o około 80%. Propozycja ta nie podlegała do tej pory głosowaniu na zgromadzeniu wierzycieli i nie została zatwierdzona przez sąd. Ponieważ spółka nie może przewidzieć wyniku tego głosowania, to istnieje ryzyko że wierzytelność zostanie zredukowana do tej wysokości.

Mając powyższe na uwadze, zgodnie z zasadą ostrożności, Zarząd Spółki podjął decyzję o utworzeniu odpisu aktualizacyjnego tych należności na 80% ich łącznej kwoty. Wedle wiedzy Zarządu Spółki kontrahent posiada majątek umożliwiający zaspokojenie wierzytelności Emitenta, ale egzekucja z tego majątku byłaby możliwa jedynie w razie umorzenia trwającego postępowania układowego, a wynik tego postępowania również nie jest możliwy do przewidzenia.

Zarząd Spółki uznał powyższą informację za poufną, ze względu na fakt, że utworzenie odpisu aktualizującego powoduje istotnie zmniejszenie wyniku finansowego netto Emitenta za 2018 rok z kwoty 462 425,17 zł do kwoty 124 222,95 zł. i odbiega od oczekiwań rynku, w związku z przekazanym przez Spółkę raportem kwartalnym za IV kwartał 2018 r. Do czasu publikacji tego raportu, Spółka nie miała wiedzy o propozycjach układowych jej kontrahenta, jak również o dalszym możliwym przebiegu postępowania układowego.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)

 

MESSAGE _ENGLISH VERSION_
  

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE

 

STANDREW SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
STANDREW S.A.Drzewny _drz_ 
_skrócona nazwa emitenta__sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_ 
64-761KRZYŻ WIELKOPOLSKI 
_kod pocztowy__miejscowość_ 
HUTA SZKLANA83 
_ulica__numer_ 
+48 67 256-41-48+48 67 256-58-65 
_telefon__fax_  
biuro@standrew.com.plwww.standrew.com.pl 
_e-mail__www_  
763-18-52-437570861522 
_NIP__REGON_  
     

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-05-24TOMASZ STANKIEWICZPREZES ZARZĄDUTomasz Stankiewicz

 

Identyfikator raportug3rnkvrut1
Nazwa raportuRB_ASO
Symbol raportuRB_ASO
Nazwa emitentaSTANDREW SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol EmitentaSTANDREW S.A.
TytulPodjęcie przez zarząd Emitenta decyzji o utworzeniu odpisu aktualizującego należności od kontrahenta o istotnej wartości w 2018 roku
SektorDrzewny (drz)
Kod64-761
MiastoKRZYŻ WIELKOPOLSKI
UlicaHUTA SZKLANA
Nr83
Tel.+48 67 256-41-48
Fax+48 67 256-58-65
e-mailbiuro@standrew.com.pl
NIP763-18-52-437
REGON570861522
Data sporzadzenia2019-05-24
Rok biezacy2019
Numer1
adres wwwwww.standrew.com.pl

 

Zarząd Spółki STANDREW S.A. (dalej: Emitent) przekazuje w załączeniu jednostkowy raport okresowy za I kwartał 2019 roku.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

 • Tomasz Stankiewicz – Prezes Zarządu

Załączniki:

Raport kwartalny I Q 2019.pdf

Zarząd Spółki STANDREW S.A. (dalej: Emitent) przekazuje w załączeniu jednostkowy raport okresowy za IV kwartał 2018 roku.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

 

 • Tomasz Stankiewicz – Prezes Zarządu

 

Załączniki:

Raport STANDREW S.A. IV Q 2018

Terminy przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2019 Standrew Spółka Akcyjna (PLSTNDR00019)

31-01-2019 13:00:32 | Bieżący | EBI | 1/2019

Zarząd Spółki STANDREW S.A. (dalej: Emitent) podaje do wiadomości harmonogram przekazywania raportów okresowych w roku 2019. Raporty będą podawane do publicznej wiadomości w następujących terminach:

Raporty kwartalne:
Raport kwartalny za IV kwartał 2018 roku – 14 lutego 2019 roku
Raport kwartalny za I kwartał 2019 roku – 15 maja 2019 roku
Raport kwartalny za II kwartał 2019 roku – 14 sierpnia 2019 roku
Raport kwartalny za III kwartał 2019 roku – 14 listopada 2019 roku
Raport roczny zostanie przekazany do publicznej wiadomości dnia 31 maja 2019 roku.

Podstawa prawna: § 6 ust. 14.1 załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

 • TOMASZ STANKIEWICZ – PREZES ZARZĄDU

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI

STANDREW SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W HUCIE SZKLANEJ

29 czerwca 2018 roku, o godz. 12:00, w Poznaniu, przy ul. Mickiewicza 28 w siedzibie Kancelarii CSW Więckowska i Partnerzy Radcy Prawni.

Raport okresowy roczny za rok obrotowy 2017 – korekta Standrew Spółka Akcyjna (PLSTNDR00019)

05-06-2018 11:00:47 | Roczny | EBI | 6/2018

Zarząd Spółki Standrew S.A. (dalej: Emitent) niniejszym przekazuje do wiadomości publicznej korektę raportu okresowego ? raportu rocznego za rok 2017.

Przyczyną korekty jest niezamieszczenie w systemie ESPI sprawozdania finansowego oraz sprawozdania biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za rok 2017. Dokumenty te były wymienione, jako załączniki do raportu okresowego, wyodrębnione z jego treści i w sposób niezamierzony przez Emitenta nie zostały zamieszczone w systemie EBI.
Korekta raportu okresowego nie wpływa na pozostałą jego treść, w tym na zamieszczone w treści raportu wybrane dane finansowe.
Skorygowany raport roczny Emitenta za rok 2017, wraz ze wszystkimi załącznikami, stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

 • Tomasz Stankiewicz – Prezes Zarządu

Załączniki:

SPRAWOZDANIE FINANSOWE STANDREW SA ZA ROKOBROTOWY 2017 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO

Sprawozdanie z działalności Zarządu_2017

Raport roczny_STANDREW 2017 2

Raport okresowy roczny za rok obrotowy 2017 r. Standrew Spółka Akcyjna (PLSTNDR00019)

31-05-2018 21:58:15 | Roczny | EBI | 4/2018

Zarząd Spółki STANDREW S.A. niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości Raport Roczny za rok obrotowy 2017 wraz z sprawozdaniem z badania biegłego rewidenta.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

 • Tomasz Stankiewicz – Prezes Zarządu

Załączniki:

Raport roczny_STANDREW 2017 2

Sprawozdanie z badania sprawozdania finansowego Standrew SA za rok 2017

Sprawozdanie z działalności Zarządu_2017

Raport ESPI (Kancelaria Publiczna)

Ty raportu:     Raport bieżący

Numer:          ___/2018

Data:             1 czerwca 2018 roku

Spółka:          STANDREW SPÓŁKA AKCYJNA

Tytuł: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 29 czerwca 2018 roku

Działając na podstawie art. 399 § 1 KSH w zw. z art. 4021 KSH i art. 4022 KSH, Zarząd Spółki STANDREW S.A. (dalej: Emitent) niniejszym zwołuje na dzień 29 czerwca 2018 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Poznaniu, przy ul. Mickiewicza 28, w siedzibie Kancelarii CSW Więckowska i Partnerzy Radcy Prawni. Posiedzenie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia rozpocznie się o godz. 12.00.

Treść ogłoszenia wraz z projektami uchwał i załącznikami znajduje się w poniższym załączniku do raportu.

Dokumenty można pobrać również ze strony internetowej Emitenta www.standrew.com.pl

Podstawa prawna: Inne regulacje

Załącznik:

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ

Projekty uchwał STANDREW S.A.

Podpisy osób reprezentujących Emitenta:

Tomasz Stankiewicz- Prezes Zarządu

Edward Stankiewicz – Wiceprezes Zarządu

Raport EBI

Ty raportu:     Raport bieżący

Numer:          _/ 2018

Data:            1 czerwca 2018 roku

Spółka:          STANDREW SPÓŁKA AKCYJNA

Tytuł: Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 29 czerwca 2018 roku

Zarząd Spółki STANDREW S.A. (dalej: Emitent) informuje o zwołaniu na dzień 29 czerwca 2018  roku, Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które odbędzie się w Poznaniu, przy ul. Mickiewicza 28, w siedzibie Kancelarii CSW Więckowska i Partnerzy Radcy Prawni.

Posiedzenie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia rozpocznie się o godz. 12.00

Treść ogłoszenia wraz z projektami uchwał i załącznikami znajduje się w poniższym załączniku do raportu.

Dokumenty można pobrać również ze strony internetowej Emitenta www.standrew.com.pl

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt. 1) i 3) w związku z § 6 ust. 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Załącznik:

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ

Projekty uchwał STANDREW S.A.

Podpisy osób reprezentujących Emitenta:

Tomasz Stankiewicz- Prezes Zarządu

Edward Stankiewicz – Wiceprezes Zarządu

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI

STANDREW SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W HUCIE SZKLANEJ

 

 1. OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ORAZ DATA, GODZINA I MIEJSCE ZGROMADZENIA

 

Na podstawie art. 395, art. 399 § 1 oraz art. 4021 – 4022 Kodeksu spółek handlowych („KSH”), („Spółka”) zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się:

 

29 czerwca 2018 roku, o godz. 12:00, w Poznaniu, przy ul. Mickiewicza 28 w siedzibie Kancelarii CSW Więckowska i Partnerzy Radcy Prawni.

 

 1. SZCZEGÓŁOWY PORZĄDEK OBRAD

 

Porządek obrad zgromadzenia obejmuje:

 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Przedstawienie i rozpatrzenie: sprawozdania zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017; sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017, wniosku zarządu co do sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2017.
 6. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: sprawozdania zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017 oraz wniosku zarządu co do sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2017.
 7. Przedstawienie rekomendacji Rady Nadzorczej co do udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium za rok obrotowy 2017.
 8. Podjęcie uchwał w przedmiocie:
 1. zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017;
 2. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017;
 3. podziału zysku za rok obrotowy 2017;
 4. udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017;
 5. udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017;
 1. Zamknięcie obrad.

 

III. UPRAWNIENI DO UCZESTNICTWA W WALNYM ZGROMADZENIU

 

Prawo uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mają tylko podmioty będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. w dniu 13 czerwca 2018 roku (tzw. dzień rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, dalej: „Dzień Rejestracji”). Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w Dniu Rejestracji.

Akcjonariusz posiadający niezdematerializowane akcje na okaziciela Spółki, w celu uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, winien nie później niż w Dniu Rejestracji złożyć w Spółce dokumenty akcji (i nie odebrać ich przed zakończeniem tego dnia) albo zaświadczenie na dowód złożenia akcji u notariusza, w banku lub firmie inwestycyjnej.

Akcjonariusz posiadający zdematerializowane akcje na okaziciela Spółki, w celu uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, winien ponadto zażądać od podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych, na którym akcje te są zapisane, wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Żądanie to może być zgłoszone nie wcześniej niż po ogłoszeniu zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (tj. nie wcześniej niż 1 czerwca 2018 roku) i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji (tj. nie później niż 14 czerwca 2018 roku).

Spółka sporządzi listę uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu na podstawie wykazu sporządzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie oraz na podstawie złożonych w Spółce dokumentów akcji oraz zaświadczeń wydanych na dowód złożenia akcji w depozycie. Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. sporządza ww. wykaz na podstawie wystawionych zaświadczeń o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

 

 1. OPIS PROCEDUR UCZESTNICTWA I WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU

 

IV.1. Informacje ogólne

 

Jeżeli którakolwiek z poniższych procedur przewiduje składanie Spółce czy też zarządowi Spółki jakichkolwiek zawiadomień, zgłoszeń, żądań czy oświadczeń drogą elektroniczną należy mieć na uwadze, że:

1) oświadczenia te winny być przesyłane na następujący adres poczty elektronicznej: biuro@standrew.com.pl,

2) oświadczenia te winny zostać złożone w terminie przewidzianym procedurą, zaś za moment złożenia oświadczenia uznaje się chwilę, gdy oświadczenie to wprowadzono do środka komunikacji elektronicznej w taki sposób, że osoba działająca w imieniu Spółki mogła się z nimi zapoznać z uwzględnieniem godzin pracy biura Zarządu, tj. w dni powszednie od godz. 9.00 do godz. 17.00.

3) Spółka nie ponosi odpowiedzialności za skutki spowodowane brakiem możliwości skorzystania ze środków elektronicznego porozumiewania się ze Spółką lub za niedotarcie do Spółki korespondencji wysłanej w formie elektronicznej, jeżeli powyższe nastąpiło z przyczyn niezależnych od Spółki.

Informacje dotyczące WZA będą udostępniane na stronie internetowej Spółki www.standrew.com.pl

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że w sprawach nie objętych niniejszym ogłoszeniem stosuje się przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz Statutu Spółki i w związku z tym prosi akcjonariuszy Spółki o zapoznanie się z powyższymi regulacjami. Są one dostępne, wraz z projektami uchwał oraz wszelkimi informacjami dotyczącymi Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki (www.strandrew.com.pl)

W przypadku pytań lub wątpliwości związanych z uczestnictwem w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu prosimy o kontakt z Panem Tomaszem Stankiewiczem – Prezesem Zarządu  numer tel. do biura + 48 67 256 41 48.

 

IV.2. Prawo do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad zgromadzenia

 

Zgodnie z art. 401 § 1 KSH akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący łącznie co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego zgromadzenia. Żądanie takie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed terminem zgromadzenia. Do żądania winny zostać załączone dokumenty, z których w sposób nie budzący wątpliwości wynikać będzie, że na dzień złożenia żądania składający je są akcjonariuszami reprezentującymi łącznie co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki (np. zaświadczenie albo świadectwo depozytowe). Żądanie powinno zawierać adres do korespondencji ze zgłaszającymi żądanie. Żądanie, jego forma oraz sposób złożenia winny odpowiadać przepisom prawa, Regulaminowi Walnego Zgromadzenia oraz

wymogom wskazanym w niniejszym ogłoszeniu. Żądania w formie pisemnej powinny być kierowane na adres ul. Huta Szklana 83, 64-761 Krzyż Wielkopolski. Zarząd zwraca uwagę, że ww. termin na zgłoszenie żądania jest zachowany, jeśli w tym terminie żądanie zostanie zgłoszone zarządowi. Nie jest zatem wystarczające nadanie w tym terminie żądania listem poleconym. Żądanie może być przesłane również drogą elektroniczną, na adres biuro@standrew.com.pl. Jeśli żądanie odpowiada wyżej wskazanym wymogom Zarząd ogłasza zmiany w porządku obrad wprowadzone zgodnie z tym żądaniem. Zmiany są ogłaszane nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Jeśli żądanie nie odpowiada wyżej wskazanym wymogom, Spółka, w ciągu 3 dni roboczych od otrzymania żądania, informuje o tym zgłaszających żądanie wskazując na braki, które uniemożliwiają uwzględnienie żądania. Uzupełnione żądanie może być złożone ponownie,

jeśli zachowany zostanie wskazany powyżej termin na jego złożenie.

 

IV.3. Prawo do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem zgromadzenia.

 

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący łącznie co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Zgłoszenie winno zostać złożone Spółce najpóźniej w dniu poprzedzającym termin Zwyczajnego Walnego

Zgromadzenia. Do zgłoszenia projektów uchwał winny zostać załączone dokumenty, z których w sposób nie budzący wątpliwości wynikać będzie, że na dzień złożenia zgłoszenia składający je są akcjonariuszami reprezentującymi łącznie co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki (np. zaświadczenie albo świadectwo depozytowe). Zgłoszenie powinno zawierać adres do korespondencji ze zgłaszającymi projekty uchwał. Zgłoszenie przesyłane w formie pisemnej powinno być kierowane na adres: Huta Szklana 83, 64-761 Krzyż Wielkopolski. Zarząd zwraca uwagę, że ww. termin na przekazanie zgłoszenia jest zachowany, jeśli w tym terminie zgłoszenie zostanie przekazane zarządowi. Nie jest zatem wystarczające nadanie w tym terminie zgłoszenia listem poleconym. Zgłoszenie może być przesłane również drogą elektroniczną, na adres biuro@standrew.com.pl  Zgłoszenie, załączone dokumenty oraz sposób ich złożenia w Spółce, a także forma zgłaszanych projektów uchwał winny odpowiadać przepisom prawa, Regulaminowi Walnego Zgromadzenia oraz wymogom wskazanym w niniejszym ogłoszeniu. Jeżeli zgłoszenie projektów uchwał zostało dokonane zgodnie z wyżej określonymi wymogami, projekty te są niezwłocznie ogłaszane na stronie internetowej Spółki.

Jeśli zgłoszenie projektów uchwał nie odpowiada wyżej wskazanym wymogom, Spółka, w terminie 3 dni roboczych od otrzymania zgłoszenia (nie później jednak niż w dniu poprzedzającym dzień Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia), informuje o tym zgłaszającego wskazując na braki, które uniemożliwiają ogłoszenie projektów uchwał. Każdy uprawniony do uczestnictwa może podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad. O zamiarze zgłoszenia takich projektów uczestnik powinien uprzedzić przewodniczącego, przekazując mu treść projektu na piśmie, najpóźniej po podjęciu przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały o przyjęciu porządku obrad.

 

IV.4. Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

 

Każdy uprawniony do uczestnictwa może podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad. O zamiarze zgłoszenia takich projektów uczestnik powinien uprzedzić przewodniczącego, przekazując mu treść projektu na piśmie, najpóźniej po podjęciu przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały o przyjęciu porządku obrad.

 

IV.5. Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika oraz zawiadamiania Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej o ustanowieniu pełnomocnika, a także wykorzystanie formularzy podczas głosowania przez pełnomocnika

 

Zgodnie z art. 412-4122  Kodeksu spółek handlowych akcjonariusz może uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Może on także udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków.

 

Szczególnym przypadkiem jest sytuacja, w której pełnomocnikiem na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest członek zarządu, członek rady nadzorczej, pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik spółki zależnej od Spółki. Wówczas znajdują zastosowanie poniższe zasady:

 1. pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu,
 2. pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów,
 3. udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone,
 4. pełnomocnik głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza.

 

Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. Jeśli pełnomocnictwo zostaje udzielone w formie elektronicznej, to mocodawca powinien zawiadomić o tym Spółkę. Zawiadomienie powinno zostać złożone Spółce w terminie umożliwiającym jej dokonanie identyfikacji mocodawcy i jego pełnomocnika, nie później  jednak niż w dniu poprzedzającym dzień, na który zostało zwołane Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Zawiadomienie może mieć formę pisemną albo postać elektroniczną. Zawiadomienie w formie pisemnej winno być przesłane na adres: Huta Szklana 83, 64-761 Krzyż Wielkopolski. Zarząd zwraca uwagę, że w/w termin na złożenie Spółce zawiadomienia jest zachowany, jeśli w tym terminie zawiadomienie zostanie przekazane Zarządowi. Nie jest zatem wystarczające nadanie w tym terminie zawiadomienia listem poleconym. Zawiadomienie w postaci  elektronicznej jest przesyłane do Spółki za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres biuro@standrew.com.pl

 

Zawiadomienie powinno zawierać:

 

 1. imię i nazwisko albo nazwę (firmę) mocodawcy oraz imiona i nazwiska osób uprawnionych do udzielenia pełnomocnictwa w jego imieniu,
 2. rodzaj oraz numer identyfikacyjny dokumentu tożsamości, a także numer PESEL mocodawcy (w przypadku osób fizycznych) albo numer KRS (w przypadku podmiotów wpisanych do rejestru przedsiębiorców),
 3. imię i nazwisko pełnomocnika,
 4. miejsce zamieszkania (siedzibę) mocodawcy oraz pełnomocnika,
 5. numer telefonu lub adres poczty elektronicznej, które umożliwiają stały kontakt z mocodawcą,
 6. datę udzielenia pełnomocnictwa,
 7. wskazanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, w związku z którym pełnomocnictwo jest udzielane,
 8. zakres pełnomocnictwa, w tym w szczególności wszelkie ograniczenia pełnomocnictwa oraz wskazanie, czy pełnomocnik może ustanawiać także dalszych pełnomocników,
 9. wskazanie, czy pełnomocnictwo jest odwołalne.

 

Jeżeli zawiadomienie zostało dokonane zgodnie z powyższymi wymogami Spółka niezwłocznie potwierdza mocodawcy dokonanie zawiadomienia.

 

Jeżeli zawiadomienie nie odpowiada powyższym wymogom Spółka niezwłocznie informuje o tym zgłaszającego wskazując na braki zawiadomienia.

 

Brak zawiadomienia albo zawiadomienie dokonane z naruszeniem wyżej wskazanych wymogów jest uwzględniane przy ocenie istnienia zgodnego z prawem umocowania pełnomocnika do reprezentacji mocodawcy na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. W szczególności może stanowić podstawę do niedopuszczenia lub do wykluczenia danej osoby z uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Każdy z uczestników, w tym także pełnomocnik, bezpośrednio po przybyciu na Zwyczajne Walne Zgromadzenie, ma obowiązek wpisania się na listę obecności. Uczestnik przed wpisaniem na listę obecności ma obowiązek przedłożyć dokument, który w sposób nie budzący wątpliwości potwierdza jego tożsamość. Przedstawiciele (pełnomocnicy) przed wpisem na listę obecności mają ponadto obowiązek przedłożyć do protokołu dokumenty, z których w sposób nie budzący wątpliwości wynikać będzie ich zgodne z prawem umocowanie do reprezentacji mocodawcy na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Ponadto pełnomocnik, któremu udzielono pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, przed wpisem na listę obecności ma obowiązek przedłożyć do protokołu to pełnomocnictwo w postaci wydruku lub przesłać je do Spółki za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@standrew.com.pl.

 

Spółka udostępniła na swojej stronie internetowej www.standrew.com.pl formularze, które mogą być wykorzystywane przez akcjonariuszy do głosowania przez pełnomocnika. Akcjonariusze nie mają jednak obowiązku korzystania z tych formularzy. Powyższe zasady stosuje się odpowiednio także do dalszych pełnomocnictw oraz do odwołania pełnomocnictwa.

 

IV.6. Nie istnieje możliwość uczestniczenia na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

 

IV.7. Nie istnieje możliwość wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub

przy wykorzystywaniu środków komunikacji elektronicznej

 

FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA (JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE)

FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA (OS.FIZYCZNE)

informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów STANDREW S A

PROJEKTY UCHWAŁ_STANDREW S.A._ZWZ_2017

STANDREW_Raport bieżący_EBI_informacja o zwołaniu WZ

STANDREW_Raport bieżący_ESPI _informacja o zwołaniu WZ

wzór pełnomocnictwa – os fizyczne

wzór pełnomocnictwa – os prawne

Zawiadomienie o zwołaniu walnego zgromadzenia spółki na 29.06.2018

 

Raport okresowy za IV kwartał 2017 r. Standrew Spółka Akcyjna (PLSTNDR00019)

14-02-2018 15:57:16 | Kwartalny | EBI | 2/2018

Zarząd Spółki STANDREW S.A. (dalej: Emitent) przekazuje w załączeniu jednostkowy raport okresowy za IV kwartał 2017 roku.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect?.

 • Tomasz Stankiewicz – Prezes Zarządu

Załączniki:

Raport kwartalny IV Q 2017 STANDREW.doc

Zawarcie umowy z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych Standrew Spółka Akcyjna (PLSTNDR00019)

11-12-2017 14:46:42 | Bieżący | EBI | 13/2017

Zarząd Spółki STANDREW S.A. (dalej: Emitent) informuje, że w dniu 11 grudnia 2017 r. Emitent zawarł z EDG Spółka Audytorska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, przy ulicy Wojskowej 4 (60-792 Poznań), wpisanej na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych, pod numerem ewidencyjnym 3755, umowę dotyczącą badania sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku, od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku i od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.

Wyboru biegłego rewidenta dokonała Rada Nadzorcza Spółki w dniu 11 grudnia 2017 r. Podmiot wybrany do badania sprawozdania finansowego za lata 2017 ? 2019 dokonywał również badania sprawozdań finansowych za lata 2013 ? 2015 r.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt 11) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect

 • Tomasz Stankiewicz – Prezes Zarządu

drzewo

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia
oraz zbliżającego się Nowego Roku,
pragniemy serdecznie podziękować
za dotychczasową współpracę oraz
złożyć Naszym Kontrahentom, Przyjaciołom i Sympatykom moc gorących życzeń,
zdrowia, szczęścia i wszelkiej pomyślności

życzy Zarząd i pracownicy STANDREW S.A.

Raport okresowy za II kwartał 2017 r. STANDREW SPÓŁKA AKCYJNA (PLSTNDR00019)

11-08-2017

Zarząd Spółki STANDREW S.A. (dalej: Emitent) przekazuje w załączeniu jednostkowy raport okresowy za II kwartał 2017 roku.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect?.

 • Tomasz Stankiewicz – Prezes Zarządu

Załączniki:

Raport kwartalny II Q 2017 STANDREW 11 08 2017

RB-W_ASO: Informacja o przekroczeniu progu 5 % głosów na walnym zgromadzeniu
Data: 2017-07-20
Firma: STANDREW SPÓŁKA AKCYJNA

Spis tresci:

1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Spis zalacznikow:
Znaleziono 1 załącznik

Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY

RAPORT BIEŻĄCY

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr42017
Data sporządzenia:2017-07-20
Skrócona nazwa emitenta
STANDREW S.A.
Temat
Informacja o przekroczeniu progu 5 % głosów na walnym zgromadzeniu
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:

Zarząd STANDREW S.A. _dalej: Emitent_ informuje, iż w dniu 20 lipca 2017 r. do siedziby Emitenta wpłynęło zawiadomienie od Pana Jacka Krzyżaniaka, zawierające informację sporządzoną na podstawie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych o nabyciu przez niego akcji Emitenta w ilości powodującej przekroczenie progu 5 % głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Treść zawiadomienia stanowi załącznik do raportu.

Załączniki
PlikOpis
Zawiadomienie_STANDREW.pdfZawiadomienie o nabyciu znacznego pakietu akcji

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

MESSAGE _ENGLISH VERSION_

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2017-07-20TOMASZ STANKIEWICZPrezes ZarząduTomasz Stankiewicz

 

Identyfikator raportuct9oscrwj1
Nazwa raportuRB-W_ASO
Symbol raportuRB-W_ASO
Nazwa emitentaSTANDREW SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol EmitentaSTANDREW S.A.
TytulInformacja o przekroczeniu progu 5 % głosów na walnym zgromadzeniu
SektorDrzewny (drz)
Kod64-761
MiastoKRZYŻ WIELKOPOLSKI
UlicaHUTA SZKLANA
Nr83
Tel.+48 67 256-41-48
Fax+48 67 256-58-65
e-mail
NIP763-18-52-437
REGON570861522
Data sporzadzenia2017-07-20
Rok biezacy2017
Numer4
adres wwwwww.standrew.com.pl
RB_ASO: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki STANDREW S. A. w dniu 27 czerwca 2017 r.PAP
Data: 2017-06-30
Firma: STANDREW SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:

1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

 

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr3/2017
Data sporządzenia:2017-06-30
Skrócona nazwa emitenta
STANDREW S.A.
Temat
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki STANDREW S. A. w dniu 27 czerwca 2017 r.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %
Treść raportu:
Zarząd Spółki STANDREW S.A. niniejszym przekazuje wykaz akcjonariuszy, którzy na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 27 czerwca 2017 roku, które odbyło się w Poznaniu, posiadali co najmniej 5% udziału w głosach:Tomasz Stankiewicz, posiadający 400.000 akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu, które uprawniają do 800.000 głosów, stanowiących 29,52 % w ogólnej liczbie głosów oraz 33,33% głosów na tym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

Łukasz Stankiewicz, posiadający 400.000 akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu, które uprawniają do 800.000 głosów, stanowiących 29,52 % w ogólnej liczbie głosów oraz 33,33% głosów na tym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

Edward Stankiewicz, posiadający 400.000 akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu, które uprawniają do 800.000 głosów, stanowiących 29,52 % w ogólnej liczbie głosów oraz 33,33% głosów na tym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)

MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE

STANDREW SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
STANDREW S.A.Drzewny _drz_
_skrócona nazwa emitenta__sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
64-761KRZYŻ WIELKOPOLSKI
_kod pocztowy__miejscowość_
HUTA SZKLANA83
_ulica__numer_
+48 67 256-41-48+48 67 256-58-65
_telefon__fax_
www.standrew.com.pl
_e-mail__www_
763-18-52-437570861522
_NIP__REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2017-06-30Tomasz StankiewiczPrezes ZarząduTomasz Stankiewicz

 

Identyfikator raportug3rnkvrut1
Nazwa raportuRB_ASO
Symbol raportuRB_ASO
Nazwa emitentaSTANDREW SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol EmitentaSTANDREW S.A.
TytulWykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki STANDREW S. A. w dniu 27 czerwca 2017 r.
SektorDrzewny (drz)
Kod64-761
MiastoKRZYŻ WIELKOPOLSKI
UlicaHUTA SZKLANA
Nr83
Tel.+48 67 256-41-48
Fax+48 67 256-58-65
e-mail
NIP763-18-52-437
REGON570861522
Data sporzadzenia2017-06-30
Rok biezacy2017
Numer3
adres wwwwww.standrew.com.pl

Powołanie członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję

Zarząd Spółki STANDREW S.A. (dalej: Emitent) niniejszym informuje, iż dnia 27 czerwca 2017 r., w związku z zatwierdzeniem sprawozdań Emitenta za rok obrotowy 2016, Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołało członków Rady Nadzorczej na kolejną wspólną pięcioletnią kadencję.
Skład Rady Nadzorczej Emitenta nie uległ zmianie i zasiadają w niej:
– Pan Łukasz Stankiewicz
– Pan Jarosław Stankiewicz
– Pani Sylwia Cugier
– Pan Radosław Kozłowski
– Pan Wojciech Komer

Życiorysy członków Rady Nadzorczej stanowią załączniki do niniejszego raportu bieżącego.
Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 7) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Załączniki:

 

Osoby reprezentujące spółkę:

 • Tomasz Stankiewicz – Prezes Zarządu