Raport RB_ASO - korekta |
STANDREW S.A
www.standrew.com.pl
Wybierz wersję językową:
rzetelna firma
notowana_c
ce

> Raport-rb-aso-korekta

Raport RB_ASO

Numer: 3/2016
Data sporządzenia: 15-04-2016

Spółka: STANDREW S.A.

Temat: Korekta raportu bieżącego nr 3/2016 – Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki STANDREW S. A. w dniu 14 kwietnia 2016 roku

Podstawa prawna:
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %

Treść raportu:
Zarząd Spółki STANDREW S.A. niniejszym koryguje raport bieżący nr 3/2016 z dnia 15 kwietnia 2016 r. przekazując kompletny wykaz akcjonariuszy, którzy na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 14 kwietnia 2016 roku, które odbyło się w Poznaniu, posiadali co najmniej 5% udziału w głosach:

Tomasz Stankiewicz, posiadający 400.000 akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu, które uprawniają do 800.000 głosów, stanowiących 29,52 % w ogólnej liczbie głosów oraz 33,33% głosów na tym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

Łukasz Stankiewicz, posiadający 400.000 akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu, które uprawniają do 800.000 głosów, stanowiących 29,52 % w ogólnej liczbie głosów oraz 33,33% głosów na tym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

Edward Stankiewicz, posiadający 400.000 akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu, które uprawniają do 800.000 głosów, stanowiących 29,52 % w ogólnej liczbie głosów oraz 33,33% głosów na tym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

Zarząd Spółki koryguje raport z uwagi na błąd techniczny, który spowodował, że część raportu bieżącego ESPI nr 3/2016, znajdująca się poniżej dwukropka nie wyświetliła się w opublikowanej informacji.

 

Podpisy osób reprezetujących spółkę:

15-04-2016Tomasz StankiewiczPrezes Zarządu