Raport okresowy roczny za rok obrotowy 2015 r. |
STANDREW S.A
www.standrew.com.pl
Wybierz wersję językową:
rzetelna firma
notowana_c
ce

> Raport-okresowy-roczny-za-rok-obrotowy-2015-r

Raport okresowy roczny za rok obrotowy 2015 r.

Zarząd Spółki STANDREW S.A. niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości Raport Roczny za rok obrotowy 2015 wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Załączniki:

 

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Tomasz Stankiewicz – Prezes Zarządu