Raport okresowy roczny za rok obrotowy 2020 r. Standrew Spółka Akcyjna (PLSTNDR00019) |
STANDREW S.A
www.standrew.com.pl
Wybierz wersję językową:
rzetelna firma
notowana_c
ce

> Raport-okresowy-roczny-obrotowy-2020-r-standrew-spolka-akcyjna-plstndr00019

28-05-2021 11:48:39 | Roczny | EBI | 5/2021

Zarząd Spółki STANDREW S.A. (dalej Emitent) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości Raport Roczny za rok obrotowy 2020 wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta.
Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „ Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”
  • TOMASZ STANKIEWICZ – PREZES ZARZĄDU

Załączniki: