Raport okresowy roczny za rok obrotowy 2018 r. Standrew Spółka Akcyjna (PLSTNDR00019) |
STANDREW S.A
www.standrew.com.pl
Wybierz wersję językową:
rzetelna firma
notowana_c
ce

> Raport-okresowy-roczny-obrotowy-2018-r-standrew-spolka-akcyjna-plstndr00019

Zarząd Spółki STANDREW S.A. niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości Raport Roczny za rok obrotowy 2018 wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

  • Tomasz Stankiewicz – Prezes Zarządu

Załączniki:

Raport Roczny za 2018 rok.pdf

Sprawozdanie Finansowe STANDREW SA 2018 – załącznik nr 1.pdf

Sprawozdanie z działalności Zarządu_2018 – załącznik nr 2.pdf

Sprawozdanie z badania Standrew SA 2018 r – załącznik nr 3.pdf