Raport okresowy roczny za rok obrotowy 2017 r. Standrew Spółka Akcyjna (PLSTNDR00019) |
STANDREW S.A
www.standrew.com.pl
Wybierz wersję językową:
rzetelna firma
notowana_c
ce

> Raport-okresowy-roczny-obrotowy-2017-r-standrew-spolka-akcyjna-plstndr00019

Raport okresowy roczny za rok obrotowy 2017 r. Standrew Spółka Akcyjna (PLSTNDR00019)

31-05-2018 21:58:15 | Roczny | EBI | 4/2018

Zarząd Spółki STANDREW S.A. niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości Raport Roczny za rok obrotowy 2017 wraz z sprawozdaniem z badania biegłego rewidenta.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

  • Tomasz Stankiewicz – Prezes Zarządu

Załączniki:

Raport roczny_STANDREW 2017 2

Sprawozdanie z badania sprawozdania finansowego Standrew SA za rok 2017

Sprawozdanie z działalności Zarządu_2017