Raport okresowy za I kwartał 2019 r. |
STANDREW S.A
www.standrew.com.pl
Wybierz wersję językową:
rzetelna firma
notowana_c
ce

> Raport-okresowy-kwartal-2019-r

Zarząd Spółki STANDREW S.A. (dalej: Emitent) przekazuje w załączeniu jednostkowy raport okresowy za I kwartał 2019 roku.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

  • Tomasz Stankiewicz – Prezes Zarządu

Załączniki:

Raport kwartalny I Q 2019.pdf