Raport RB_ASO |
STANDREW S.A
www.standrew.com.pl
Wybierz wersję językową:
rzetelna firma
notowana_c
ce

> Raport-espi

Raport RB_ASO

Numer: 2/2014
Data sporządzenia: 01-07-2014

Spółka: STANDREW S.A.

Temat: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki STANDREW S.A. w dniu 10 czerwca 2014 roku

Podstawa prawna:
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %

 

Treść raportu:
Zarząd Spółki STANDREW S.A. niniejszym przekazuje wykaz akcjonriuszy, którzy na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 10 czerwca 2014 roku, które odbyło się w Poznaniu, posiadali co najmniej 5 % udziału w głosach:

Tomasz Stankiewicz, posiadający 400.000 akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu, które uprawniają do 800.000 gosów, stanowiących 29,52 % w ogólnej liczbie głosów oraz 33,33 % głosów na tym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

Łukasz Stankiewicz, posiadający 400.000 akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu, które uprawniają do 800.000 głosów, stanowiących 29,52% w ogólnej liczbie głosów oraz 33,33 % głosów na tym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

Edward Stankiewicz, posiadający 400.000 akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu, które uprawniają do 800.000 głosów, stanowiących 29,52 % w ogólnej liczbie głosów oraz 33,33 % głosów na tym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

Podpisy osób reprezetujących spółkę:

01-07-2014Tomasz StankiewiczPrezes Zarządu