Przystąpienie do Systemu EBI |
STANDREW S.A
www.standrew.com.pl
Wybierz wersję językową:
rzetelna firma
notowana_c
ce

> Przystapienie-do-systemu-ebi

Przystąpienie do Systemu EBI

Zarząd Spółki STANDREW S.A. informuje, że Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., jako Organizator Alternatywnego Systemu, przydzieliła Spółce dostęp do Elektronicznej Bazy Informacji (EBI) oraz że nastąpiło podłączenie stacji roboczej spółki STANDREW S.A. do tejże bazy.

W związku z powyższym, spółka STANDREW S.A. rozpoczyna przekazywanie informacji bieżących i okresowych za pośrednictwem systemu EBI.

Podstawa prawna: § 10 Załącznik do uchwały Nr 243/2013 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 28 lutego 2013 r. „Zasady przekazywania informacji bieżących i okresowych w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect i na Catalyst, informacji bieżących i okresowych przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych, które uzyskały autoryzację przy Catalyst oraz przekazywania przez spółki giełdowe raportów dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego.”

Osoby reprezentujące spółkę:
Tomasz Stankiewicz – Prezes Zarządu