Przyjęcie tekstu jednolitego statutu STANDREW S. A. w dniu 10 czerwca 2014 roku |
STANDREW S.A
www.standrew.com.pl
Wybierz wersję językową:
rzetelna firma
notowana_c
ce

> Przyjecie-tekstu-jednolitego-statutu-standrew-s-a-w-dniu-10-czerwca-2014-roku

Przyjęcie tekstu jednolitego statutu STANDREW S. A. w dniu 10 czerwca 2014 roku

Zarząd Spółki STANDREW S.A. przekazuje w załączeniu treść tekstu jednolitego statutu uchwalonego przez Zwyczajne Walne Zgromadzeniu Spółki STANDREW S. A. w dniu 10 czerwca 2014 roku.

Tekst jednolity Statutu Spółki został przyjęty w związku z zamierzoną zmianą § 18 ust. 3 Statutu Spółki.

Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt. 2) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Załączniki:

 

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Tomasz Stankiewicz – Prezes Zarządu
  • Edward Stankiewicz – Wiceprezes Zarządu