Przekazanie treści uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki STANDREW S.A. w dniu 27 czerwca 2019 roku Standrew Spółka Akcyjna (PLSTNDR00019) |
STANDREW S.A
www.standrew.com.pl
Wybierz wersję językową:
rzetelna firma
notowana_c
ce

> Przekazanie-tresci-uchwal-podjetych-zwyczajnym-walnym-zgromadzeniu-spolki-standrew-s-a-dniu-27-czerwca-2019-roku-standrew-spolka-akcyjna-plstndr00019

Przekazanie treści uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki STANDREW S.A. w dniu 27 czerwca 2019 roku Standrew Spółka Akcyjna (PLSTNDR00019)

27-06-2019 16:43:53 | Bieżący | EBI | 7/2019

Zarząd Spółki STANDREW S.A. (dalej: Emitent) przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki STANDREW S. A. w dniu 27 czerwca 2019 roku.
Dokumenty można pobrać również ze strony internetowej Emitenta www.standrew.com.pl

Walne Zgromadzenie odstąpiło od podjęcia uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Wspólników. Wobec zgłoszenia jednej kandydatury zgodnie z Regulaminem Walnego Zgromadzenia Przewodniczący został wybrany drogą aklamacji. Do protokołu nie wniesiono żadnych sprzeciwów do uchwał.

Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt. 7), 7a) pkt. 8) i pkt. 9) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

  • Tomasz Stankiewicz – Prezes Zarządu

Załączniki:

treść uchwał podjętych na ZWZ w dniu 27.06.2019 r_.pdf