Przekazanie treści uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki STANDREW S. A. w dniu 24 czerwca 2021 roku Standrew Spółka Akcyjna (PLSTNDR00019) |
STANDREW S.A
www.standrew.com.pl
Wybierz wersję językową:
rzetelna firma
notowana_c
ce

> Przekazanie-tresci-uchwal-podjetych-zwyczajnym-walnym-zgromadzeniu-spolki-standrew-s-a-dniu-24-czerwca-2021-roku-standrew-spolka-akcyjna-plstndr00019

24-06-2021 16:39:31 | Bieżący | EBI | 7/2021

Zarząd Spółki STANDREW S.A. (dalej: Emitent) przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki STANDREW S.A. w dniu 24 czerwca 2021 roku.

Dokumenty można pobrać również ze strony internetowej Emitenta www.standrew.com.pl

Na wniosek akcjonariusza odstąpiono od podjęcia uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki. Do protokołu nie wniesiono żadnych sprzeciwów do uchwał.

Podstawa prawna:
art. 56 ust. 1 pkt. 2) Ustawy o Ofercie

Załączniki:
Treść podjętych uchwał ZWZ STANDREW S.A. z dnia 24 czerwca 2021 r.

• Tomasz Stankiewicz- Prezes Zarządu

 
132792-tresc-uchwal-podjetych-na-zwyczajnym-walnym-zgromadzeniu-standrew-s.a.