Przekazanie treści uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki STANDREW S. A. w dniu 30 lipca 2013 roku |
STANDREW S.A
www.standrew.com.pl
Wybierz wersję językową:
rzetelna firma
notowana_c
ce

> Przekazanie-tresci-uchwal-podjetych-na-zwyczajnym-walnym-zgromadzeniu-spolki-standrew-s-a-w-dniu-30-lipca-2013-roku

Przekazanie treści uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki STANDREW S. A. w dniu 30 lipca 2013 roku

Zarząd Spółki STANDREW S.A. przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki STANDREW S. A. w dniu 30 lipca 2013 roku.

Dokumenty można pobrać również ze strony internetowej Emitenta www.standrew.com.pl

Walne Zgromadzenie nie podejmowało uchwały przewidzianej w punkcie 8 ppkt. f) porządku obrad, z uwagi na odstąpienie od zamiaru przeniesienia zorganizowanej części przedsiębiorstwa przez Zarząd Spółki. Do protokołu nie wniesiono żadnych sprzeciwów do uchwał.

Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt. 7), pkt. 8) i pkt. 9) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”
Załączniki:

  • [download id=”377″]

 

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Tomasz Stankiewicz – Prezes Zarządu
  • Edward Stankiewicz – Wiceprezes Zarządu