Przekazanie treści uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki STANDREW S. A. w dniu 27 kwietnia 2015 roku |
STANDREW S.A
www.standrew.com.pl
Wybierz wersję językową:
rzetelna firma
notowana_c
ce

> Przekazanie-tresci-uchwal-podjetych-na-zwyczajnym-walnym-zgromadzeniu-spolki-standrew-s-a-w-dniu-27-kwietnia-2015-roku

Przekazanie treści uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki STANDREW S. A. w dniu 27 kwietnia 2015 roku

Zarząd Spółki STANDREW S.A. przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki STANDREW S. A. w dniu 27 kwietnia 2015 roku.

Dokumenty można pobrać również ze strony internetowej Emitenta www.standrew.com.pl

Walne Zgromadzenie nie podejmowało uchwały odnoszącej się do wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, którego zgodnie z Regulaminem Walnego Zgromadzenia wybrano w drodze aklamacji. Do protokołu nie wniesiono żadnych sprzeciwów do uchwał.

Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt. 7), pkt. 8) i pkt. 9) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Załączniki:
Treść uchwał ZWZ z dnia 27.04.2015 r.

Załączniki:

 

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Tomasz Stankiewicz – Prezes Zarządu