Przekazanie treści uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki STANDREW S. A. w dniu 14 kwietnia 2016 roku |
STANDREW S.A
www.standrew.com.pl
Wybierz wersję językową:
rzetelna firma
notowana_c
ce

> Przekazanie-tresci-uchwal-podjetych-na-zwyczajnym-walnym-zgromadzeniu-spolki-standrew-s-a-w-dniu-14-kwietnia-2016-roku

Przekazanie treści uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki STANDREW S. A. w dniu 14 kwietnia 2016 roku

Zarząd Spółki STANDREW S.A. przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki STANDREW S. A. w dniu 14 kwietnia 2016 roku.

Dokumenty można pobrać również ze strony internetowej Emitenta www.standrew.com.pl

Walne Zgromadzenie odstąpiło od podjęcia uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Wspólników. Wobec zgłoszenia jednej kandydatury zgodnie z Regulaminem Walnego Zgromadzenia Przewodniczący został wybrany drogą aklamacji. Do protokołu nie wniesiono żadnych sprzeciwów do uchwał.

Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt. 7), pkt. 8) i pkt. 9) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Załączniki:

 

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Tomasz Stankiewicz – Prezes Zarządu