Podjęcie przez zarząd Emitenta decyzji o utworzeniu odpisu aktualizującego należności od kontrahenta o istotnej wartości w 2018 roku STANDREW S.A. (PLSTNDR00019) |
STANDREW S.A
www.standrew.com.pl
Wybierz wersję językową:
rzetelna firma
notowana_c
ce

> Podjecie-zarzad-emitenta-decyzji-o-utworzeniu-odpisu-aktualizujacego-naleznosci-kontrahenta-o-istotnej-wartosci-2018-roku-standrew-s-a-plstndr00019

24-05-2019 14:38:24 | Bieżący | ESPI | 1/2019

RB_ASO: Podjęcie przez zarząd Emitenta decyzji o utworzeniu odpisu aktualizującego należności od kontrahenta o istotnej wartości w 2018 roku
Data: 2019-05-24
Firma: STANDREW SPÓŁKA AKCYJNA

 

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY

 

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr12019     
Data sporządzenia:2019-05-24        
Skrócona nazwa emitenta        
STANDREW S.A.
Temat         
Podjęcie przez zarząd Emitenta decyzji o utworzeniu odpisu aktualizującego należności od kontrahenta o istotnej wartości w 2018 roku
Podstawa prawna       
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.
Treść raportu:        
Zarząd Spółki STANDREW S.A. z siedzibą w Hucie Szklanej _”Emitent”, „Spółka”_ informuje, iż w dniu 24 maja 2019 roku po dyskusji z biegłym rewidentem Spółki badającym sprawozdanie finansowe za 2018 rok i uwzględniając jego stanowisko, podjął decyzję o utworzeniu odpisu aktualizującego należności na kwotę 399 tys. zł od kontrahenta objętego przyspieszonym postępowaniem układowym.

Podstawą do podjęcia decyzji o odpisie aktualizacyjnym było otrzymanie przez Zarząd Spółki informacji o propozycjach układowych, wedle których należność Spółki miałaby zostać zredukowana o około 80%. Propozycja ta nie podlegała do tej pory głosowaniu na zgromadzeniu wierzycieli i nie została zatwierdzona przez sąd. Ponieważ spółka nie może przewidzieć wyniku tego głosowania, to istnieje ryzyko że wierzytelność zostanie zredukowana do tej wysokości.

Mając powyższe na uwadze, zgodnie z zasadą ostrożności, Zarząd Spółki podjął decyzję o utworzeniu odpisu aktualizacyjnego tych należności na 80% ich łącznej kwoty. Wedle wiedzy Zarządu Spółki kontrahent posiada majątek umożliwiający zaspokojenie wierzytelności Emitenta, ale egzekucja z tego majątku byłaby możliwa jedynie w razie umorzenia trwającego postępowania układowego, a wynik tego postępowania również nie jest możliwy do przewidzenia.

Zarząd Spółki uznał powyższą informację za poufną, ze względu na fakt, że utworzenie odpisu aktualizującego powoduje istotnie zmniejszenie wyniku finansowego netto Emitenta za 2018 rok z kwoty 462 425,17 zł do kwoty 124 222,95 zł. i odbiega od oczekiwań rynku, w związku z przekazanym przez Spółkę raportem kwartalnym za IV kwartał 2018 r. Do czasu publikacji tego raportu, Spółka nie miała wiedzy o propozycjach układowych jej kontrahenta, jak również o dalszym możliwym przebiegu postępowania układowego.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)

 

MESSAGE _ENGLISH VERSION_
  

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE

 

STANDREW SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
STANDREW S.A.Drzewny _drz_ 
_skrócona nazwa emitenta__sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_ 
64-761KRZYŻ WIELKOPOLSKI 
_kod pocztowy__miejscowość_ 
HUTA SZKLANA83 
_ulica__numer_ 
+48 67 256-41-48+48 67 256-58-65 
_telefon__fax_  
biuro@standrew.com.plwww.standrew.com.pl 
_e-mail__www_  
763-18-52-437570861522 
_NIP__REGON_  
     

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-05-24TOMASZ STANKIEWICZPREZES ZARZĄDUTomasz Stankiewicz

 

Identyfikator raportug3rnkvrut1
Nazwa raportuRB_ASO
Symbol raportuRB_ASO
Nazwa emitentaSTANDREW SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol EmitentaSTANDREW S.A.
TytulPodjęcie przez zarząd Emitenta decyzji o utworzeniu odpisu aktualizującego należności od kontrahenta o istotnej wartości w 2018 roku
SektorDrzewny (drz)
Kod64-761
MiastoKRZYŻ WIELKOPOLSKI
UlicaHUTA SZKLANA
Nr83
Tel.+48 67 256-41-48
Fax+48 67 256-58-65
e-mailbiuro@standrew.com.pl
NIP763-18-52-437
REGON570861522
Data sporzadzenia2019-05-24
Rok biezacy2019
Numer1
adres wwwwww.standrew.com.pl