Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 29 czerwca 2018 roku |
STANDREW S.A
www.standrew.com.pl
Wybierz wersję językową:
rzetelna firma
notowana_c
ce

> Ogloszenie-o-zwolaniu-zwyczajnego-walnego-zgromadzenia-spolki-dzien-29-czerwca-2018-roku

Raport ESPI (Kancelaria Publiczna)

Ty raportu:     Raport bieżący

Numer:          ___/2018

Data:             1 czerwca 2018 roku

Spółka:          STANDREW SPÓŁKA AKCYJNA

Tytuł: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 29 czerwca 2018 roku

Działając na podstawie art. 399 § 1 KSH w zw. z art. 4021 KSH i art. 4022 KSH, Zarząd Spółki STANDREW S.A. (dalej: Emitent) niniejszym zwołuje na dzień 29 czerwca 2018 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Poznaniu, przy ul. Mickiewicza 28, w siedzibie Kancelarii CSW Więckowska i Partnerzy Radcy Prawni. Posiedzenie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia rozpocznie się o godz. 12.00.

Treść ogłoszenia wraz z projektami uchwał i załącznikami znajduje się w poniższym załączniku do raportu.

Dokumenty można pobrać również ze strony internetowej Emitenta www.standrew.com.pl

Podstawa prawna: Inne regulacje

Załącznik:

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ

Projekty uchwał STANDREW S.A.

Podpisy osób reprezentujących Emitenta:

Tomasz Stankiewicz- Prezes Zarządu

Edward Stankiewicz – Wiceprezes Zarządu