Ogłoszenie o zmianie w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki STANDREW S. A. na dzień 14 kwietnia 2016 roku |
STANDREW S.A
www.standrew.com.pl
Wybierz wersję językową:
rzetelna firma
notowana_c
ce

> Ogloszenie-o-zmianie-w-porzadku-obrad-zwyczajnego-walnego-zgromadzenia-spolki-standrew-s-a-na-dzien-14-kwietnia-2016-roku

Ogłoszenie o zmianie w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki STANDREW S. A. na dzień 14 kwietnia 2016 roku

Zarząd Spółki STANDREW S.A. informuje o uzupełnieniu porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenie Spółki zwołanego na dzień 14 kwietnia 2016 roku, po uwzględnieniu żądania zgłoszonego przez akcjonariusza, spełniającego kryteria określone w art. 401 § 1 KSH, poprzez dodanie do porządku obrad punktu nr 8. f) dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie ustalenia nowej wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.

W załączeniu Emitent przekazuje ujednolicony porządek obrad, uwzględniający powyższe zmiany oraz projekty uchwał dotyczące wprowadzonych punktów porządku obrad.

Treść ogłoszenia o uzupełnieniu porządku obrad wraz z projektami uchwał i nowymi formularzami do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika są również dostępne na stronie internetowej spółki: www.standrew.com.pl

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt. 1), pkt. 3) oraz § 6 ust. 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Załączniki:

 

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Tomasz Stankiewicz – Prezes Zarządu