Korekta raportu ESPI w sprawie ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 27 czerwca 2017 roku |
STANDREW S.A
www.standrew.com.pl
Wybierz wersję językową:
rzetelna firma
notowana_c
ce

> Korekta-raportu-espi-sprawie-ogloszenia-o-zwolaniu-zwyczajnego-walnego-zgromadzenia-spolki-dzien-27-czerwca-2017-roku

Korekta raportu ESPI w sprawie ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 27 czerwca 2017 roku

Zarząd Spółki STANDREW S.A. (dalej: Emitent) niniejszym koryguje raport bieżący ESPI z dnia 1 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 27 czerwca 2017 roku, wskazując iż błędnie nadano numer raportu jako 5/2016. Zgodnie z kolejnością raportów ESPI, prawidłowy numer to 1/2017.

Ponadto, z uwagi na zakłócenia techniczne związane z wysłaniem raportu ESPI, do raportu bieżącego nie zostało załączone pełne ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, co zostało uzupełnione w załączniku do niniejszego raportu.

kom espi zdz

Depesza pochodzi z pełnej wersji serwisu biznes.pap.pl