Korekta do raportu bieżącego nr 14/2014 - Zmiana w składzie Rady Nadzorczej Spółki |
STANDREW S.A
www.standrew.com.pl
Wybierz wersję językową:
rzetelna firma
notowana_c
ce

> Korekta-do-raportu-biezacego-nr-142014-zmiana-w-skladzie-rady-nadzorczej-spolki

Korekta do raportu bieżącego nr 14/2014 – Zmiana w składzie Rady Nadzorczej Spółki

Zarząd Spółki STANDREW S.A. (dalej: Emitent) niniejszym informuje, iż raport bieżący nr 14/2014 z dnia 6 października 2014 r. został wysłany omyłkowo jako projekt raportu bieżącego, przygotowanego w związku z planowanym posiedzeniem Rady Nadzorczej.

Z uwagi na zgłoszony zamiar złożenia rezygnacji przez Członka Rady Pana Radosława Kozłowskiego zwołano posiedzenie Rady Nadzorczej w siedzibie Spółki. Akcjonariusze Spółki zaproponowali nowego kandydata do Rady Nadzorczej – Pana Marcina Patyka. Na posiedzeniu Pan Radosław Kozłowski oświadczył, iż jego nowe zobowiązania zawodowe nie będą kolidowały z funkcją członka Rady Nadzorczej Spółki i nie jest konieczne składanie przez niego rezygnacji z pełnienia tej funkcji. Mając na uwadze powyższe, Pan Radosław Kozłowski odstąpił od zamiaru złożenia rezygnacji i Rada Nadzorcza nie podjęła uchwały o kooptacji nowego członka Rady Nadzorczej.

Mając na uwadze powyższe, w spółce nie dokonano zmiany w Radzie Nadzorczej. Pan Radosław Kozłowski pozostaje nadal członkiem Rady, a Pana Marcina Patyka nie powołano w skład Rady Nadzorczej.

Powyższe okoliczności potwierdza załączony do niniejszego raportu bieżącego protokół z posiedzenia Rady Nadzorczej.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 2 pkt. 11) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Załączniki:

 

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Tomasz Stankiewicz – Prezes Zarządu