Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 30 lipca 2013 roku |
STANDREW S.A
www.standrew.com.pl
Wybierz wersję językową:
rzetelna firma
notowana_c
ce

> Informacja-o-zwolaniu-zwyczajnego-walnego-zgromadzenia-spolki-na-dzien-30-lipca-2013-roku

Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 30 lipca 2013 roku

Zarząd Spółki STANDREW S.A. (dalej: Emitent) informuje o zwołaniu na dzień 30 lipca 2013 roku, Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które odbędzie się w Poznaniu, przy ul. Mickiewicza 28, w siedzibie Kancelarii CSW Więckowska i Partnerzy Radcy Prawni.

Posiedzenie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia rozpocznie się o godz. 12.00.

Treść ogłoszenia wraz z projektami uchwał znajduje się w poniższym załączniku do raportu.

 

Porządek obrad zgromadzenia obejmuje:

 

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Przedstawienie i rozpatrzenie: sprawozdania zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2012; sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012, wniosku zarządu co do sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2012.

6. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: sprawozdania zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2012 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012;

7. Przedstawienie rekomendacji Rady Nadzorczej co do udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium za rok obrotowy 2012.

8. Podjęcie uchwał w przedmiocie:

 

a. zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2012;

b. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012;

c. podziału zysku za rok obrotowy 2012;

d. udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2012;

e. udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2012.

f. wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki.

10. Zamknięcie obrad

 

[download id=”319″]

 

[download id=”317″]

 

[download id=”309″]

 

[download id=”313″]

 

[download id=”311″]

 

[download id=”315″]