Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 30 lipca 2013 roku |
STANDREW S.A
www.standrew.com.pl
Wybierz wersję językową:
rzetelna firma
notowana_c
ce

> Informacja-o-zwolaniu-zwyczajnego-walnego-zgromadzenia-spolki-na-dzien-30-lipca-2013-roku-2

Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 30 lipca 2013 roku

Zarząd Spółki STANDREW S.A. (dalej: Emitent) informuje o zwołaniu na dzień 30 lipca 2013 roku, Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które odbędzie się w Poznaniu, przy ul. Mickiewicza 28, w siedzibie Kancelarii CSW Więckowska i Partnerzy Radcy Prawni.
Posiedzenie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia rozpocznie się o godz. 12.00.
Treść ogłoszenia wraz z projektami uchwał znajduje się w poniższym załączniku do raportu.
Dokumenty można pobrać również ze strony internetowej Emitenta www.standrew.com.pl
Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt. 1) i 3) w związku z § 6 ust. 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

 
Załączniki:

 

Osoby reprezentujące spółkę:

  • TOMASZ STANKIEWICZ – PREZES ZARZĄDU