Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 14 lipca 2020 roku Standrew Spółka Akcyjna (PLSTNDR00019) |
STANDREW S.A
www.standrew.com.pl
Wybierz wersję językową:
rzetelna firma
notowana_c
ce

> Informacja-o-zwolaniu-zwyczajnego-walnego-zgromadzenia-spolki-dzien-14-lipca-2020-roku-standrew-spolka-akcyjna-plstndr00019

Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 14 lipca 2020 roku Standrew Spółka Akcyjna (PLSTNDR00019)

16-06-2020 15:13:00 | Bieżący | EBI | 8/2020

Zarząd Spółki STANDREW S.A. (dalej: Emitent) informuje o zwołaniu na dzień 14 lipca 2020 roku, Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które odbędzie się w Poznaniu, przy ul. Mickiewicza 28.
Posiedzenie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia rozpocznie się o godz. 11.00
Treść ogłoszenia wraz z projektami uchwał i załącznikami znajduje się w poniższym załączniku do raportu.
Dokumenty można pobrać również ze strony internetowej Emitenta www.standrew.com.pl
Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt. 1) i 3) w związku z § 6 ust. 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”
  • Tomasz Stankiewicz – Prezes Zarządu

Załączniki:

PROJEKTY UCHWAŁ_STANDREW S.A._ZWZ_2020.pdf

Zawiadomienie o zwołaniu walnego zgromadzenia spółki na 14.07.2020.pdf