Informacja o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 1 października 2019 roku Standrew Spółka Akcyjna (PLSTNDR00019) |
STANDREW S.A
www.standrew.com.pl
Wybierz wersję językową:
rzetelna firma
notowana_c
ce

> Informacja-o-zwolaniu-nadzwyczajnego-walnego-zgromadzenia-spolki-dzien-1-pazdziernika-2019-roku-standrew-spolka-akcyjna-plstndr00019

 
Zarząd Spółki STANDREW S.A. (dalej: Emitent) informuje o zwołaniu na dzień 1 października 2019 roku, Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które odbędzie się w Poznaniu, przy ul. Mickiewicza 28, w siedzibie Kancelarii CSW Więckowska i Partnerzy Radcy Prawni.
Posiedzenie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia rozpocznie się o godz. 12.00
Treść ogłoszenia wraz z projektami uchwał i załącznikami znajduje się w poniższym załączniku do raportu.
Dokumenty można pobrać również ze strony internetowej Emitenta www.standrew.com.plPodstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt. 1) i 3) w związku z § 6 ust. 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

  • TOMASZ STANKIEWICZ – PREZES ZARZĄDU

 

Załączniki:

 

Zawiadomienie o zwołaniu walnego zgromadzenia spółki na 1.10.2019.pdf

Projekty uchwał STANDREW S.A..pdf