Informacja o zdarzeniu mającym istotne znaczenie dla Emitenta - rozpoczęcie procesu produkcyjnego lameli dębowej |
STANDREW S.A
www.standrew.com.pl
Wybierz wersję językową:
rzetelna firma
notowana_c
ce

> Informacja-o-zdarzeniu-majacym-istotne-znaczenie-dla-emitenta-rozpoczecie-procesu-produkcyjnego-lameli-debowej

Informacja o zdarzeniu mającym istotne znaczenie dla Emitenta – rozpoczęcie procesu produkcyjnego lameli dębowej

Zarząd Spółki STANDREW S.A. (dalej: Emitent) informuje, że w dniu 28 kwietnia 2014
w związku z uruchomieniem w pełni sprawnej i odpowiadającej wymogom technologicznym linii produkcyjnej na terenie zakładu Emitenta, został rozpoczęty proces produkcji lameli dębowej. W konsekwencji Emitent sfinalizował inwestycję opisywaną w Dokumencie Informacyjnym, zakładaną w strategii rozwoju działalności Emitenta.

Uruchomiona linia produkcyjna powoli na rozszerzenie portfolio produktów Emitenta o lamelę dębową. Lamela dębowa jest produktem wysokomarżowym wykorzystywanym przy produkcji podłóg warstwowych.

Spółka pomyślnie przeszła testy jakościowe u wiodących odbiorców krajowych, a obecnie prowadzi rozmowy z odbiorcami zagranicznymi.

Informacja o uruchomieniu linii technologicznej do produkcji lameli dębowej jest zdarzeniem istotnym zarówno z punktu widzenia sytuacji finansowej, majątkowej jak i gospodarczej Emitenta, gdyż stanowi realizację jednego z czterech istotnych etapów rozwoju strategii Spółki. Ponadto, wdrożenie procesu produkcji nowego produktu pozwoli Emitentowi na dywersyfikację źródeł przychodów.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Tomasz Stankiewicz – Prezes Zarzadu