Informacja o niestosowaniu przez spółkę STANDREW S.A. określonych zasad ze zbioru "Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NC" |
STANDREW S.A
www.standrew.com.pl
Wybierz wersję językową:
rzetelna firma
notowana_c
ce

> Informacja-o-niestosowaniu-przez-spolke-standrew-s-a-okreslonych-zasad-ze-zbioru-dobrych-praktyk-spolek-notowanych-na-newconnect

Informacja o niestosowaniu przez spółkę STANDREW S.A. określonych zasad ze zbioru „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect”

Zarząd Spółki STANDREW S.A. (dalej: Emitent) przekazuje w załączeniu informację o zakresie niestosowania w sposób trwały niektórych zasad ładu korporacyjnego, wraz z deklaracją o stosowaniu pozostałej części dobrych praktyk, wynikających z Załącznika nr 1 do Uchwały nr 293/2010 Zarządu GPW z dnia 31 marca 2010 roku, stanowiącego tekst jednolity dokumentu „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect”.

Podstawa prawna: § 4 ust. 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Tomasz Stankiewicz – Prezes Zarządu