Informacja o istotnym wzroście wyniku finansowego w I kwartale 2022 r. STANDREW S.A. (PLSTNDR00019) |
STANDREW S.A
www.standrew.com.pl
Wybierz wersję językową:
rzetelna firma
notowana_c
ce

> Informacja-o-istotnym-wzroscie-wyniku-finansowego-kwartale-2022-r-standrew-s-a-plstndr00019

RB_ASO: Informacja o istotnym wzroście wyniku finansowego w I kwartale 2022 r.
Data: 2022-05-13
Firma: STANDREW SPÓŁKA AKCYJNA

Spis tresci:

1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

 

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr12022
Data sporządzenia:2022-05-13
Skrócona nazwa emitenta
STANDREW S.A.
Temat
Informacja o istotnym wzroście wyniku finansowego w I kwartale 2022 r.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Spółki STANDREW S.A. _Spółka, Emitent_, niniejszym przekazuje informację, iż w związku z przygotowaniem raportu kwartalnego za I kwartał 2022 roku powziął informację o istotnym wzroście wyniku finansowego Emitenta w I kwartale 2022 r. który wyniósł 384.883,74 zł i jest istotnie wyższy od zysku netto osiągniętego w I kwartale 2021 roku w kwocie 89.624,11 zł.
Wynik finansowy w I kwartale roku ubiegłego był przede wszystkim kształtowany przez skutki pandemii koronawirusa COVID-19. Istotny wzrost wyniku finansowego w I kwartale 2022 r. jest konsekwencją popandemicznego ożywienia gospodarczego, jakie miało miejsce na początku roku 2022, a także skutkiem wzrostu cen drewnianych wyrobów gotowych na rynku światowym, a tym samym wzrostu marży Spółki na sprzedaży.
Pod koniec I kwartału 2022 roku wybuchł konflikt zbrojny w Ukrainie, w związku z czym Emitent nie jest w stanie oszacować dalszych tendencji związanych z utrzymaniem się popytu na zakup drewna, jakie miało miejsce w I kwartale 2022 roku i dalszej dynamiki cen sprzedaży, w związku z aktualną sytuacją makroekonomiczną. Ograniczenie możliwości pozyskiwania dostaw drewna z kierunku wschodniego może w dalszym ciągu wpływać na wzrost kosztów surowca, jednak nie można wykluczyć spadku popytu na ten towar lub też ograniczenia podaży.
Zarząd Spółki uznał powyższą informację za poufną, biorąc pod uwagę istotność wzrostu wyniku finansowego w I kwartale 2022 roku, a tym samym możliwy wpływ tej informacji na cenę instrumentów finansowych Emitenta.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)

MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE

STANDREW SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
STANDREW S.A.Drzewny _drz_
_skrócona nazwa emitenta__sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
64-761KRZYŻ WIELKOPOLSKI
_kod pocztowy__miejscowość_
HUTA SZKLANA83
_ulica__numer_
+48 67 256-41-48+48 67 256-58-65
_telefon__fax_
_e-mail__www_
763-18-52-437
_NIP__REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2022-05-13TOMASZ STANKIEWICZPREZES ZARZĄDUTOMASZ STANKIEWICZ

 

Identyfikator raportug3rnkvrut1
Nazwa raportuRB_ASO
Symbol raportuRB_ASO
Nazwa emitentaSTANDREW SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol EmitentaSTANDREW S.A.
TytulInformacja o istotnym wzroście wyniku finansowego w I kwartale 2022 r.
SektorDrzewny (drz)
Kod64-761
MiastoKRZYŻ WIELKOPOLSKI
UlicaHUTA SZKLANA
Nr83
Tel.+48 67 256-41-48
Fax+48 67 256-58-65
e-mail
NIP763-18-52-437
REGON
Data sporzadzenia2022-05-13
Rok biezacy2022
Numer1
adres www