fsc |
STANDREW S.A
www.standrew.com.pl
Wybierz wersję językową:
rzetelna firma
notowana_c
ce

> Fsc

FSC skupia właścicieli i zarządców lasów, organizacje społeczne i przyrodnicze, firmy przetwórstwa drzewnego i papierniczego, sieci handlowe oraz osoby prywatne, zainteresowane odpowiedzialną gospodarką leśną, również nasza firma promuje politykę zrównoważonego rozwoju.

FSC powstało w 1993 roku.  Jako główną zasadę wprowadziło oznakowanie logiem FSC produktów pochodzących z certyfikowanych obszarów leśnych, które spełniają standardy uzgodnione przez członków organizacji FSC.

Standrew Spółka Akcyjna ukierunkowana jest na politykę FSC i swoje wyroby oznacza logiem FSC 100% i przestrzega następujących zasad by zapobiec handlowi i zakupom drewna następujących kategorii:

 1. a) drewno zebrane nielegalnie,
  b) drewno z obszarów, na których naruszane są tradycyjne i obywatelskie prawa podstawowe,
  c) drewno z lasów, których wyjątkowe chronione zasoby są zagrożone przez gospodarkę leśną,
  d) drewno pozyskane na skutek przeobrażenia lasów naturalnych na plantacje lub do celów poza leśnych,
  e) drewno z lasów obsadzonych gatunkami drzew modyfikowanych genetycznie.

 

Członkowie FSC skupieni  są w  trzech umownych izbach:

 • Społecznej, której celem jest poprawa warunków życia osób pracujących w lasach, społeczności rdzennych oraz ludności lokalnej żyjących na terenach leśnych
 • Ekonomicznej- reprezentowanej głównie przez instytucje i firmy zainteresowane komercyjnym wykorzystaniem zasobów leśnych i ich certyfikacją,
 • Przyrodniczej- do której należą organizacje i instytucje związane z ochroną środowiska naturalnego, dążące do poszanowania walorów przyrodniczych obszarów leśnych.

Członkowie organizacji FSC odpowiadają za opracowanie Standardów Prawidłowej Gospodarki Leśnej (link do standardów FM) oraz standardów dotyczących kontroli przepływu surowców z lasów certyfikowanych w różnego rodzaju firmach przetwórczych i handlowych – standardy kontroli pochodzenia produktu FSC CoC.

Główną zasadą przy podejmowaniu wszelkich decyzji w FSC jest uzyskanie  konsensusu – zgody wszystkich trzech izb.

Tylko decyzje, regulacje i standardy, które znalazły poparcie trzech izb zostają przyjęte jako obowiązujące dla wszystkich podmiotów związanych z tym systemem (członków organizacji, certyfikowanych, certyfikujących, obserwatorów, pozostałych zainteresowanych).

Przedstawicielstwa organizacji FSC powstały już w ponad 50 krajach.

Dlatego FSC postrzegany jest jako najdynamiczniej rozwijający się dobrowolny, wolnorynkowy mechanizm kreowania odpowiedzialnego leśnictwa.